Kivijalkakirjakauppaa osuuskunnan tukemana

Osuustoiminnallinen KIPA-Kirjakauppaketju täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Ketjun muodostavat itsenäiset yrittäjät eri puolilla Suomea Vantaalta Sotkamoon.

Teksti ja kuva Matti Ketola
Jaa artikkeli

KIPA-kirjakauppaketjun muodostavat itsenäiset kirjakauppayrittäjät. Yhteistyön alustana toimii KIPA osuuskunta, joka tuottaa kirjakaupoille markkinointi- ja hankintapalveluita. Yrityksen nimi tulee sanoista Kirja ja Paperi.

Osuuskunnan keskiössä ovat sopimukset ja ostoehdot. Kauppias voi näin keskittyä täysipainoisesti kaupantekoon.

KIPAn jäsenkuntaan kuuluu pääasiassa pienten paikkakuntien kirjakauppayrittäjiä laajalti ympäri Suomen. Eteläisin kirjakaupoista sijaitsee Loviisassa ja pohjoisin Raahessa.

”KIPA-kirjakaupat ovat pääasiassa pieniä. Pienimmissä työskentelee vain yrittäjä ja suurimmissa voi olla kaksikin palkattua työntekijää. Usein työntekijät ovat osa-aikaisia. Joulumyynti on poikkeus. Silloin lisäkäsiä tarvitaan”, sanoo KIPAn toimitusjohtaja Sari Laurikko.

Yhteistyölle markkinoinnissa ja hankinnassa on siis suuri tarve.

”Osuuskuntaan kuulumisessa yhdistyvät yksityisyrittäjyyden itsenäisyys ja toisaalta ison ketjun edut, muiden kauppiaiden vertaistuki ja toimiston apu arjen pulmatilanteissa”, jatkaa Laurikko.

KIPAn taustat juontuvat 1970-luvun loppuun, jolloin kirjakauppiaiden keskuudessa koettiin Info-kirjakauppaketjun toiminta aggressiivisena, eikä pienillä kirjakaupoilla ollut mahdollisuuksia liittyä kulurakenteiltaan raskaaseen ketjuun.

”Info-ketjuun kuulumattomat pienemmillä paikkakunnilla, pienemmillä liikevaihdoilla toimivat yritykset perustivat KIPAn vuonna 1984”, kertoo Laurikko.

”Osuuskuntaan kuulumisessa yhdistyvät yksityisyrittäjyyden itsenäisyys ja ison ketjun edut.”

Kivijalkakaupan kuulumiset

Laurikko aloitti toimitusjohtajana vuonna 2007, kun kirjakauppojen asema Suomessa näytti vielä suhteellisen tasaiselta. Jäseniä KIPAlla oli tuolloin yli 60.

”Vuoden 2008 finanssikriisi aiheutti ennennäkemättömiä ongelmia myös kirjakauppa-alalle. Siihen saakka kirjakaupat eivät olleet kärsineet maailmantalouden aallokoista. Silloin jäsenkato alkoi kiihtymään eli kirjakauppoja lopetettiin.”

Tällä hetkellä KIPAan kuuluu 24 kirjakauppaa. Kirjakauppoja lopetetaan lähinnä eläköitymisten myötä. Myös valonpilkahduksia on välillä: Kesällä 2021 perustettiin Raaheen täysin uusi kirjakauppa, joka kuuluu KIPA-ketjuun. Myös korona-aika on tuonut piristystä kivijalkakirjakauppaan.

”Vuosi 2020 oli meille huippuvuosi. Kansa katosi kauppakeskuksista ja pysyi omilla paikkakunnillaan tukien paikallista. Suurimmalla osalla jäsenistöstämme liikevaihto oli kasvanut verrattuna vuoteen 2019”, Laurikko iloitsee.

Yhteistyöllä voimaa

KIPAlla on kolme eri yhteistyöryhmää: kirja-, paperi- ja markkinointiryhmät. Markkinointiryhmän kauppiaat koordinoivat markkinointitoimenpiteitä ja tekevät markkinointisuunnitelman seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Kirjaryhmä taas valitsee kirjat ja paperiryhmä muiden kategorioiden tuotteet neljä kertaa vuodessa ilmestyvään tuotekuvastoon.

Kauppiaat saavat osuuskunnan markkinointiyhteistyön tiimoilta käyttöönsä laajan valikoiman yhteisiä markkinointimateriaaleja, joita yksittäisen yrittäjän on kallis tuottaa. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen yhteiseen ilmeeseen perustuvat kassit, kampanjajulisteet, myymälämateriaalit, ilmoituspohjat ja kanta-asiakasjärjestelmän kortteineen.

”Pyrimme kehittämään kirjakauppojen elämyksellisyyttä.”

Ennen korona-aikaa ryhmien kokoukset olivat kolmipäiväisiä Helsingissä järjestettäviä. Nyt kokoukset on pidetty etänä. Ryhmät ovat hyvin työpainotteisia ja kokoukset saattavat olla useamman päivän mittaisia.

Koronan myötä alettiin järjestää kauppiaiden kesken etänä kuukausittaista tunnin kestävää iltateehetkeä, jossa jaetaan kuulumisia kaupan sujumisesta, tulevista suunnitelmista ja tehdään esimerkiksi virtuaalisia kirjakauppavierailuja.

Vierailuissa katsotaan seikkaperäisesti, miten asiat on järjestetty eri kaupoissa aina näyteikkunoista varastotiloihin.

Kirjakauppa on elämys

”Pyrimme kehittämään kirjakauppojen elämyksellisyyttä ja pienten KIPA-kirjakauppojen olemassaolon esille nostoa.”

Vapaa-ajan asukkaat ovat kirjakaupoille erittäin tärkeä asiakasryhmä. Oppikirjamyynti on pienenemään päin oppivelvollisuuden laajenemisen myötä.

”Toivomme, että kunnat ja seurakunnat pitäisivät mielessä myös paikalliset kirjakaupat hankinnoissaan. Paikallisetkin kirjakaupat pystyvät toimittamaan materiaaleja. Ostamalla omalta kylältä palvelut säilyvät. ”, Laurikko toteaa.

 

 

Juttu on alunperin julkaistu OT:ssa vuonna 2022.

Left Menu Icon
Right Menu Icon