Korkojen nousu ilahdutti pankkeja

Korkojen nousu kattoi pöydän pankkien hyville tuloksille. Samalla luottotappioiden riski kasvoi ja lainojen myynti hidastui.

Teksti Markku Pulkkinen
Jaa artikkeli

Pankeissa on riemuittu korkojen nopeasta noususta ja puhuttu paluusta normaaliin, kun lainarahalle tuli jälleen hinta. Pankkeihin talletetulle rahalle hintaa ei kuitenkaan tullut.

Tästä seurasi se, että lähes kaikkien pankkien kannattavuus parani vuonna 2022. Osuustoiminnalliset pankit eivät eronneet tuloksentekokyvyssään liikepankeista.

Pankkien liiketoiminnan kannattavuus paranee kohisten kuluvanakin vuonna. OP Ryhmän puolivuotistulos oli 986 miljoonaa euroa, 145 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

S-Pankki puolestaan arvioi tuloksensa kohenevan tänä vuonna vähintään 50 prosentilla. Myös POP Pankissa kannattavuuden arvioidaan paranevan.

"Osuustoiminnallisten pankkien vakavaraisuus on hieman parempi kuin liikepankeilla."

Suomalaiset pankit ovat erittäin vakavaraisia. Eurooppalaisten pankkien ydinvakavaraisuussuhde oli viime vuonna keskimäärin 15,3 prosenttia, kun se suomalaisilla pankeilla oli 17,2 prosenttia.

Osuustoiminnallisten pankkien vakavaraisuus on hieman parempi kuin liikepankeilla. Esimerkiksi POP Pankin CET 1 –vakavaraisuusaste oli 19,4 prosenttia.

Hyvän vakavaraisuuden ansiosta pankit pystyvät tarjoamaan asiakkailleen joustoja lainanhoitoon.

Muutamia pankkeja kohdanneet vararikot Yhdysvalloissa ja Sveitsissä eivät synnyttäneet epäilyjä suomalaisten pankkien kyvystä hoitaa velvoitteitaan. Asiakkaiden luottamus säilyi vahvana.

Iso on tehokas

Viime vuoden tuloksista on nähtävissä isojen pankkien kilpailuedut. Parempi kilpailukyky syntyy kustannustehokkaasta toiminnasta erittäin säännellyssä ja paljon viranomaisraportointia vaativassa toimintaympäristössä.

Runsaasta säätelystä johtuen pienten pankkien yhdistymiset isompiin jatkuvat etenkin OP- ja POP Pankki -ryhmissä. Omistajilla ei ole varaa pitää pystyssä pieniä pankkeja.

Toivottavasti omistajilla on viisautta tehdä fuusiopäätöksiä, ennen kuin pankin vakavaraisuus ja luotonantokyky valahtavat liian kehnoiksi. Oma pankki on aina järki-, ei tunneasia.

Pankkien toiminnan tehokkuutta mitataan kulu-tuottosuhteella. Nordealla kulu-tuottosuhde oli kuluvan vuoden alkupuoliskolla 41 prosenttia. Esimerkiksi POP Pankissa kulu-tuottosuhde oli viime vuonna 75 prosenttia ja S-Pankissa 74 prosenttia.

”Oma pankki on järki-, ei tunneasia.”

Luvut eivät mairittele pääsiassa yksityisasiakkaita palvelevia pankkeja. Pienet pankit ovat itsekin ymmärtäneet tehottomuusongelman ja esimerkiksi S-Pankki tavoittelee strategiassaan kulu-tuottosuhteen painamista alle 60 prosentin.

S-Pankki hakee mittakaavaetuja ostamalla tänä vuonna Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot.

Handelsbanken ei kerro asiakasmääräänsä Suomessa, mutta selvää on, että S-Pankin nykyinen 600 000 asiakkaan joukko kasvaa ainakin kolmanneksella.

Luottamus sitoo asiakkaan

Pankkitoiminta on luottamuskauppaa. Kun asiat hoituvat ja lupaukset pitävät, ei asiakkaalla ole tarvetta vaihtaa pankkia, vaikka lainan saisi kymmenyksen halvemmalla naapuripankista.

Luottamus on osuustoiminnallisten pankkien tärkein pääoma. Asiakkailla on vuosien kuluessa syntynyt läheinen suhde omistamaansa pankkiin ja tunne siitä, että oman pankin asioihin voi vaikuttaa. Tätä luottamusta pitää vaalia kaikissa tilanteissa.

OP Ryhmässä on ollut nähtävissä siirtymistä liikepankkien palvelukonseptin suuntaan, mikä ei ole miellyttänyt kaikkia asiakkaita. Esimerkiksi suoria numeroita pankkien toimihenkilöille on piiloteltu.

Paikallisen pankin vahvuus on kautta aikojen kuitenkin ollut se, että pankki tuntee asiakkaan ja asiakas pankin ja sen toimihenkilöt.

Yrittäjä on tyytyväinen, jos häntä palvelee sama tiimi, jonka puoleen on helppo kääntyä etenkin nopeissa rahantarpeissa.

Yksityisasiakastakin ilahduttaa, jos pankkiin löytyy suora numero, johon soittamalla tietää palvelun tapahtuvan omalla paikkakunnalla eikä Espanjan aurinkorannalla.

"Luottamus on osuustoiminnallisten pankkien tärkein pääoma."

Osuuspankit antavatkin nykyään niin sanotuille Omistaja Plus -asiakkaille oman yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot. Tämä on paluuta menneiden vuosien hyvän palvelun aikoihin.

OP Ryhmä korjasi toisenkin virheensä. Osuuspankit alensivat pankkiasioinnista kertyviä OP-bonuksia kolmanneksella vuosina 2021 ja 2022. Leikkausta perusteltiin wahlroosmaisin perustein säästötilien heikolla tuotolla.

OP Ryhmä teki kyseisinä vuosina kuitenkin kovat liiketulokset ja maksoi niistä mieluummin yhteisöveroa kuin OP-bonuksia pankin omistajille.

Tänä vuonna bonuskertymä palautettiin aikaisemmalle tasolleen. Omistajaa ehkä kuunneltiin.

Huomio hallintoon

Muutama osuustoiminnallinen pankki on ollut julkisuudessa hieman huonossa valossa.

S-Pankki pääsi otsikoihin, kun Finanssivalvonta ei ollut tyytyväinen S-Pankin hallituksen finanssialan osaamiseen. Finanssivalvonta tarkastelee nykyisin hallitusten jäsenten sopivuutta eli Euroopan pankkiviranomaisen asettamien Fit & proper -vaatimusten täyttymistä hyvin tarkasti pankeissa ja vakuutusyhtiöissä.

S-Pankin hallituksessa on perinteisesti ollut S-ryhmän eri toimialojen palkkajohtajia ja vähemmän ryhmän ulkopuolisia finanssialan osaajia.

S-Pankilla onkin samaa ongelmaa kuin alueellisilla osuuskaupoilla, joissa valta kasautuu osuuskunnan palkkajohtajille.

"Finanssivalvonta tarkastelee nykyisin hallitusten jäsenten sopivuutta hyvin tarkasti."

S-ryhmän luottamushenkilöiden kannattaa nyt kaikilla tasoilla kiinnittää huomiota siihen, että valta säilyy omistajilla.

Valitettava hyvän hallintotavan aliarviointi osui myös Suupohjan Osuuspankille (nyk. Suomen Osuuspankki), kun se salli venäläisen liikemiehen Boris Rotenbergin nostaa neljä miljoonaa euroa tililtään muutama päivä ennen kuin Rotenberg lisättiin Euroopan unionin pakotelistalle huhtikuussa 2022.

Pankki salli varojen noston, vaikka toiminnan lainmukaisuutta valvova asiantuntija sanoi varojen luovuttamisen olevan sääntöjen vastaista. Pankin hallitus otti ison riskin ja aiheutti samalla yritykselle mainehaitan.

Tässä kohtaa tulee pohdittavaksi, onko pienillä pankeilla tulevaisuutta ammattimaisen johtamisen ja luottamushallinnon osaamisen näkökulmasta.

Voi ollakin, kunhan luottamushallinto on aktiivinen eikä luovuta päätösvaltaa pelkästään toimivalle johdolle.

 

Klikkaamalla näet taulukon suurempana.

Left Menu Icon
Right Menu Icon