Onko osuuskunta houkutteleva?

Pellervon osuustoimintajohtaja Kari Huhtala toivoo, että osuuskuntien kriittiset jäsenet käyttäisivät ääntään yrityksen sisällä.

Teksti Kari Huhtala
Jaa artikkeli

Yritykselle on tärkeää olla kiinnostava. Houkuttelevuus on aineetonta pääoma, jolla on käyttöarvoa liiketoiminnassa. Se lisää asiakkaita ja tuo yritykselle resursseja.

Viime aikoina on herännyt huoli osaavan työvoiman saatavuudesta.

”Jokainen yritys haluaa saada parhaat työntekijät ja olla houkuttelevin työnantaja niin opiskelijoiden kuin jo työelämässä olevien mielissä”, kirjoittaa Hanna Muukka  OT Vuosikirjassa. Nuorten kiinnostuksen herättäminen voi olla

osuuskunnillekin hankalaa. Vaikutelmaksi jää, että nuoret pitävät osuuskuntaa vähän kuin arkisena ruisleipänä, kun taas pörssiyhtiöt edustavat kansainvälisyyttä ja huipputeknologiaa.

Kiinnostaako osuuskunnan jäsenyys?

Osuuskuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvoi jälleen vuonna 2022. Myös markkinaosuudet pitivät pintansa, osin jopa kasvoivat.

Epävarmojen aikojen tultua ihmiset näyttävät luottavan osuuskuntiin, vaikka ne eivät ole hypetyksen keskipisteessä.

Tästä esimerkkinä on energiaosuuskuntien reipas jäsenmäärän kasvu. Pankeille luottamus on erityisen tärkeä pääoma, kuten Markku Pulkkinen kirjoittaa Vuosikirjassa.

”Epävarmojen aikojen tultua ihmiset näyttävät luottavan osuuskuntiin.”

Voiko jäsenen tai asiakkaan luottamus osuustoimintayritykseen rikkoutua?

Pettymystä voivat aiheuttaa palvelupisteiden sulkeminen tai viestinnän avoimuuden puute. Osuuskunnalle on parempi, että pettyneet käyttävät ääntään yrityksen sisällä sen sijaan että lähtevät. Voice on parempi kuin exit.

Viestiikö hallinto houkuttelevuutta?

Tutkimus vahvistaa, että hallinnon onnistuminen lisää jäsenistön kiinnostusta ja sitoutumista osuuskuntaan. Hallitus, hallintoneuvosto ja edustajisto ovat osuustoimintayrityksen selkäranka.

Ne ovat parhaimmillaan omistajuuden kasvot. Jäsenet ja sidosryhmät tietävät, ketkä yrityksen takuuhenkilöinä ovat.

”Osuuskuntien houkuttelevuutta yhteiskunnalle lisää se, että ne ovat suomalaisten omistamia yrityksiä ja pysyvät kotimaassa”, toteaa Kari Huhtala.

Hallinnon avainhenkilöt osaavat viestiä yritysmallin tärkeyden ja olla lähestyttäviä. He saavat esimerkillään uudet jäsenet kiinnostumaan hallintotehtävistä. Onko näin käytännössä?

Vuosikirja kertoo, että jotkut osuuskunnat ovat olleet kielteisesti esillä hallinnon osaamispuutteiden ja heikon hallintotavan takia.

”Hallitus, hallintoneuvosto ja edustajisto ovat osuustoimintayrityksen selkäranka.”

Joidenkin osuuskuntien sivustoilta on vaikea, jollei mahdotonta löytää vastuussa olevien hallintohenkilöiden nimiä tai yhteystietoja.

Tässä on monella osuustoimintayrityksellä parantamisen varaa.

Osuustoimintayritykset näyttäisivät olevan houkuttelevia yhteiskuntakansalaisia. Ne maksoivat tuloveroja ennätykselliset 700 miljoonaa, kasvua 67 miljoonaa.

Vaikka osuustoimintayritysten työllistävyys väheni, ne investoivat massiivisia määriä kotimaahan.

Osuuskuntien houkuttelevuutta yhteiskunnalle lisää se, että ne ovat suomalaisten omistamia yrityksiä ja pysyvät kotimaassa. Myös valtakunnan päättäjien ja maan hallituksen tulisi nostaa osuustoiminnan arvo esille puheissaan.

Kirjoittaja on Pellervon osuustoimintajohtaja ja OT-lehden analyytikkotiimin jäsen.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon