5 vinkkiä: Kohti yhteisöllistä henkilöstöjohtamista

On tärkeä osata aina ottaa ihmisiin liittyvät asiat mukaan, kun puhutaan liiketoiminnan kehittämisestä.

Teksti Auvo Turpeinen
Jaa artikkeli

Pienenkin yrityksen henkilöstöjohtamisessa kannattaa panostaa:

Valmentavaan johtamiseen

Kun yritystoiminnassa tulee muutoksia, on henkilöstöjohtamisessa tärkeää saada ihmiset ymmärtämään asiat samalla tavalla.

Osuuskuntayrittäjyydessä tämä korostuu, kun jäsenet ovat sekä yrittäjiä, päättäjiä että työntekijöitä.

Yrityksissä ja työorganisaatioissa yleensäkin hierarkia on perinteisesti ollut tarkkaan määriteltyä. Johtajat ohjasivat ja työntekijät tekivät käsketyt työt.

Yhteisöllisessä yrittäjyydessä johtamisen ote tulee olla valmentava ja palveleva.

Yhteenkuuluvuuteen

Osuuskunta on jäsentensä summa, siksi kaikki tulee huomioida päätösten ja muutosten toteuttamisessa, sillä se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Jokainen voi kokea itsensä merkitykselliseksi, ja saada vaikutusmahdollisuuden antaen parastaan kehittämiseen.

Näin muutoksiin, olivat ne sitten yksilötasolla myönteisiä tai kielteisiä, on helpompi suhtautua ymmärtämällä kokonaisuus.

On tärkeää varata aikaa viikko- ja kuukausipalavereille, joissa käydään yhdessä läpi missä mennään.

Empaattisuuteen voimavarana

Etenkin muutokset liiketoiminnassa aiheuttavat henkilöstössä monenlaisia tunnetiloja, joista työyhteisöissä toivoisi avoimesti ja kannustavasti pystyttävän keskustelemaan.

Empaattisesti johdetussa osuuskunnassa ongelmanratkaisutilanteissa sallitaan ja voidaan olla eri mieltä sekä esittää toisia vaihtoehtoja, mielellään perustellusti.

Tärkeintä on, että kuunnellaan ja kunnioitetaan toisia. Lopuksi hyväksytään enemmistön yrityksen kannalta parhaaksi valittu päätös.

Työhyvinvoinnin seuraamiseen

Yrityksen menestymistä arvioidaan usein toiminnan tuomalla voitolla tai kate-euroilla.

Osuuskuntayrittäjyydessä tulee muistaa, että henkilöstön aikaansaannokset ovat tulosten takana. Siksi jäsenten ja henkilökunnan työhyvinvointiin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Henkilöstön motivaatio, kehittämistarpeet ja muut toiveet saadaan selville vain kysymällä sitä suoraan heiltä itseltään. Mittaa ja seuraa.

Onnistumisten huomioimiseen

Osuuskuntayrittäjyyteen ei kuulu sisäinen kilpailu, vaan kaikkien etu on yksilön etu.

Siksi arjessa pitää muistaa onnistumiset ja se, ettei tuloksiin päästä ilman koko yhteisön tukea ja osallistumista.

Selkeät pelisäännöt palkitsemisesta kannattaa sopia yhdessä.

Taloudellisen palkitsemisen vaihtoehtona yhteisöllinen palkitseminen voi usein olla työntekijöille myös veroseuraamukseton vaihtoehto. Esimerkiksi yhteinen illallinen kasvattaa kivasti yhteishenkeä.

Kirjoittaja on Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja.

Left Menu Icon
Right Menu Icon