Yritystukia kannattaa hakea kehittämiseen

Pientenkin yritysten kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin on nyt hyvin rahaa tarjolla, kun uusi ohjelmakausi käynnistyy. Osuuskuntien kannattaa hyödyntää tätä mahdollisuutta, jos tavoitteena on kasvu ja kehittäminen. Yrityksen kehittämisrahoituksen hakemiseen valmistautuminen etenee näin:

Teksti Auvo Turpeinen
Jaa artikkeli

5 VINKKIÄ

1. Kiteytä tavoite ja mieti toimenpiteet
Osuuskunnilla kuten muillakin yrityksillä tulee tarpeita toiminnan kehittämiseen. Nämä toimenpiteet pitää avata selkeiksi ja konkreettisiksi ratkaisuiksi eli hankkeistaa. Tässä vaiheessa on hyvä käydä osuuskunnan jäsenistölle läpi, mitä kehityshanke tarkoittaa käytännössä, ja miten saatavilla olevia yritystukia voitaisiin hyödyntää. Myös kehityshankkeen hyödyt tulee avata tulevan toiminnan tueksi.

2. Tarkasta taloustilanne ja rahoitus
Rahoitusta hakiessa yrityksen talousasioiden täytyy olla kunnossa. Verovelkaa ei saa olla, ja kassan tulee kestää hankkeen toteutuksen kustannukset, sillä tuet maksetaan pääosin takautuvasti. Jos hanke vaatii lisäpääomaa tai lainaa, on osuuskunnassa huomioitava jäsenten sitoutuminen rahoitukseen, ja sen vaiku-tus toimintaan. Tässä on hyvä painottaa, että hanke ja sen vaatima rahoitus on investointi tulevaan.

3. Varaa henkilöresurssi
Osuuskunnasta täytyy löytyä sitoutunut ja motivoitunut tiimi, jolta löytyy riittävä osaaminen hankkeen eteenpäin viemiseen. Kehittämishankkeen työresurssi on pystyttävä aukaisemaan koko jäsenistölle. Hankkeen toteuttaminen vaatii monenlaista ajankäyttöä ja työpanosta. Jo suunnitteluvaiheessa sovitaan, miten ajankäyttö ja työ huomioidaan sekä arvotetaan henkilöiden tekemänä työnä osuuskunnan eteen.

4. Huomioi kirjanpidon vaatimukset
Kaikki toimenpiteet on todennettava niin, että niiden liittyminen hankkeeseen on selvää. Tämän vuoksi kehittämishankkeelle perustetaan kirjanpitoon oma kustannuspaikka, jolla todennetaan rahankäyttö. Pääkirja, laskut ja maksukuitit tulee laittaa maksatushakemukseen liitteeksi. Jos osuuskunta hoitaa itse kirjanpidon, on tärkeää käydä toimintamallia läpi rahoittajan kanssa heti alkuvaiheessa.

5. Ole tarkkana hankkeen aloittamisessa
Avustusta on haettava ennen yhdenkään toimenpiteen aloittamista. Siksi kannattaa selvittää organisaati-olta, jolta avustusta haetaan, mitä valmistelevia toimia suunnittelutyön lisäksi voi tehdä, jotta hanketta ei katsota aloitetuksi. Projektin aloittamiseksi katsotaan: tilaukset, toimitukset, toteuttamiseen liittyvät so-pimukset ja sitoumukset. Hakemuksen jättämisen jälkeen hankkeet voi aloittaa omalla riskillä. Tukia myöntävät ELY, alueelliset Leader-ryhmät ja Business Finland.

Kirjoittaja on Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja.

Left Menu Icon
Right Menu Icon