#OsuuskuntaElämää tekee osuustoimintaa tutuksi nuorille

Vain 42 prosenttia nuorista tietää, että osuuskunta on yritys. Näin kertoi Kantarin tutkimus. Asiaan oli puututtava voimakkaasti. Uudeksi työkaluksi tilanteen korjaamiseen otettiin sosiaalisen median vaikuttajat.

Teksti Maija Hakala
Jaa artikkeli

Nuorille ja nuorille aikuisille sosiaalinen media on keskeinen tietolähde ja ajatusten herättäjä.

Siksi Pellervossa päätettiin lähteä kokeilemaan uudenlaista markkinointikampanjaa, maksettua yhteistyötä sosiaalisessa mediassa suosittujen sisällöntuottajien kanssa.

Tavoitteena oli paitsi tavoittaa uusia yleisöjä myös nähdä, miten nuoret ammattilaiset osuustoiminnan ytimiä sanoittavat.

Osuuskunta, keskinäisyys ja osuustoiminta ovat kaikki sanoja, joiden selittäminen ytimekkäästi, helpolla yleiskielellä, on toisinaan haasteellista.

Mukaan kokeiluun lähtivät kumppaneiksi POP Pankki -ryhmä, Osuuskunta Tradeka ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Kampanjastrategia laadittiin yhteistyössä kilpailutuksen kautta tekijäksi valikoituneen vaikuttajamarkkinoinnin toimisto PingHelsingin kanssa.

Aihepiireinä kestävyys, edelläkävijyys ja yhteisöllisyys

Kampanjan pääteemoiksi tunnistettiin kolme aihekokonaisuutta: kestävyys, edelläkävijyys ja yhteisöllisyys.

Nämä esiteltiin somevaikuttajille sisältöideoinnin lähtökohdiksi samalla kun osuustoiminnan ideaa avattiin yleisellä tasolla.

Kestävyyden alla haluttiin viestiä siitä, että osuustoiminnalla on aina kaksi tavoitetta: taloudellinen ja yhteiskunnallinen.

Lisäksi nähtiin tärkeäksi kertoa, että osuuskunnissa nuoret voivat vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta.

Osuustoiminta antaa yritysmallina hyvät edellytykset ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämiseen.

Edelläkävijyydestä todettiin osuuskuntien vahvuutena olevan tyypillisesti sosiaalinen ja arvopohjainen edelläkävijyys.

Yritysmuoto ruokkii painetta olla omistajilleen kulloisessakin ajassa merkityksellinen. Siihen tarvitaan pitkäjänteistä innovointia ja kehitystyötä.

”En tiennyt tästä aiemmin juurikaan.”

Kampanjassa haluttiin lisäksi korostaa osuustoiminnan selkeää kilpailuetua, yhteisöllisyyttä. Yhdessä onnistuminen ja porukkaan kuuluminen ovat merkityksellisiä.

Vaikuttamismahdollisuudet avautuvat myös pieneltä paikkakunnalta käsin.

Tärkeä näkökulma tässä oli myös osuuskuntayrittäjyys mahdollisuutena yhteisölliseen yrittämiseen.

 

Tänä vuonna jatketaan

OsuuskuntaElämää kampanja keräsi erinomaisen hyvin huomiota.

Mukaan valikoidut lähettiläät onnistuivat rakentamaan osuutoiminta-ajatuksensa oivaltavien konseptien varaan.

Nähtiin muun muassa Pudotuspeli-Tiktok, Piilosilla seikkailupuistossa -Youtube-video ja Kysy mitä vain osuuskuntayrittämisestä -aiheinen Instagramin livelähetys.

Vaikuttajat itse olivat innostuneita aiheesta ja halukkaita selvittämään lisää.
”En tiennyt tästä aiemmin juurikaan” oli yleinen kommentti heiltä.

Innostus jatkaa kampanjaa on suuri myös alkavana vuonna. Tänä vuonna kohderyhmän yläikärajaa on päätetty nostaa 30 vuoteen.

Nuoria puhutellaan edelleen joko osuuskuntien jäseninä ja asiakkaina tai osuuskuntien mahdollisina perustajina.

Pellervon lisäksi mukana ovat tällä kertaa SOK, OP Uusimaa ja Valio.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon