Suomalaisilla huterat tiedot alustataloudesta

Harva suomalainen tietää kovin hyvin, mitä alustatalous tarkoittaa. Asiaan suhtaudutaan kuitenkin pääosin melko myönteisesti.

Teksti Pasi Saarnivaara
Jaa artikkeli

Alustatalous on nopeasti vakiinnuttanut asemansa täysin uudenlaisena liiketoiminnan organisointimallina.
Käytännössä alustatalous tarkoittaa talouden alaa, jossa yritys tarjoaa internetpohjaisen alustan. Sen päällä voidaan tehdä lisäarvoa tuottavaa toimintaa ja myydä tuotteita tai palveluita.

Digitaalisuus on nykyisin läsnä koko ajan ja kaikkialla. Tietokoneet ja varsinkin älypuhelimet ovat kaikessa mukana, sekä yritysten että kuluttajien käytössä. Tätä kautta kerääntyvä data ja sen yhdistäminen johtavat nopeasti skaalautuviin palvelukokonaisuuksiin.

Tämä nopeasti skaalautuva ominaisuus viekin helposti siihen, että toimialan ensimmäiset ja suurimmat pystyvät tuottamaan lisäarvoa eksponentiaalisesti. Se taas johtaa helposti monopoli- tai duopoli asetelmiin.

Nopeat syövät hitaat

Tunnetuimpia alustatalouteen perustuvia palveluita ja tuotteita välittäviä yrityksiä ovat suomalaisperäinen Wolt sekä AirBnb, Über ja Amazon.

Toinen yleinen alustatalouteen liittyvä toimiala ovat erilaiset teknologiset alustat, joiden varaan toiset yritykset voivat rakentaa tuotteita ja palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi Googlen, Microsoftin ja Applen luomat alustat.

Kaikilla alustatalouden toimijoilla olennaisena logiikkana palveluille on kerätä mahdollisimman suuri osuus syntyneen toimialan palveluista omalle alustalleen. Tällöin hyöty kuluttajille ja yrityksille kasvaa vauhdilla. Esimerkiksi, mitä enemmän ravintoloita Woltilla on palvelussaan, sitä useampi kuluttaja valitsee juuri Woltin.

Samalla muiden samaa palvelua tarjoavien yritysten on vaikeampi päästä markkinoille, sillä ravintolat eivät lähde vähän käytetyn palveluntarjoajan alustalle välttämättä mukaan. Kuluttajat eivät puolestaan taas valitse palvelun tarjoajaa, jolla ei ole tarpeeksi tarjontaa.

Vain harva suomalainen tuntee

Suomalaisten alustatalouden tuntemusta tutkittiin Osuustoiminta-lehden toimeksiannosta 14.-19.1.2022. Kantar TNS Agri Oy:n tekemään kyselyyn vastasi 1001 henkilöä, jotka edustavat Suomen 18-79-vuotiasta väestöä.

Kysyttäessä vain joka neljäs sanoi tietävänsä, mitä alustatalous tarkoittaa. Kaksi viidestä suomalaisesta tietää alustataloudesta joko hyvin vähän tai on vain kuullut asiasta – joka kolmas ei ole edes kuullutkaan.

”Vain joka neljäs sanoi tietävänsä, mitä alustatalous tarkoittaa.”

Alustatalous hyväksytään kuitenkin laajasti

Kun suomalaisille kerrotaan, mitä alustatalous tarkalleen tarkoittaa ja sitten kysytään, kuinka hyvänä tai huonona alustatalouden kehittyminen ja sen kehityssuunta näyttävät, näkee suurempi osa kehityksen hyvänä.

Joka kolmas pitää alustatalouden kehitystä ainoastaan hyvänä asiana, vajaa kolmannes neutraalina. Huonona kehityksen näkee joka kuudes suomalainen, ja joka viides ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Tieto lisää myös vastustusta

Mitä paremmin tietää alustaloudesta, sitä useammin alustatalouden kehitys myös hyväksytään.

Noin puolet aiheesta jo ennakkoon jonkin verran tienneistä ovat sitä mieltä, että talousmallin kehitys on hyvä asia. Mutta tietoisuus lisää myös vastustusta, koska hyvin alustataloudesta tienneistä useampi kuin joka viides piti kehitystä huonona.

Tietoisuus siis jonkin verran jakaa suomalaisia siinä, kuinka hyvänä kehityksen näkee. Suomalaiset kääntyvät kuitenkin selvästi enemmän sen puoleen, että alustatalouden kehitys on hyvä asia.

Alustatalouden omistajuus puhututtaa

Alustatalouden alustojen eksponentiaalinen skaalautuminen ja varsinkin siinä käytettävän henkilökohtaisen datan hyödyntäminen on johtanut pohdintaan, kenen pitäisi omistaa ihmisten henkilökohtainen data.

Alustatalouden yritykset pärjäävät erityisesti käyttämällä kuluttajien käyttäytymisen, liikkumisen ja mieltymysten tallentamista.

Niiden avulla taas pystytään tuottamaan entistä parempia ja tarkempia palveluita. Paremmat palvelut ja kilpailun puute taas johtavat erityisen kannattavaan liiketoimintaan.

Pitäisikö sitten yksittäisten ihmisten jollain tavalla hyötyä omien tietojensa jakamisesta, muutenkin kuin vain oikeudesta maksaa niistä syntyneistä palveluista? Kysymys luo osuuskunnille hyvän mahdollisuuden.

Jos alustan omistaa osuuskunta, tarkoittaa se myös sitä, että osuuskunnan jäsenet omistavat alustan ja ovat silloin osallisina omien tietojensa omistamisessa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon