Suomalaista osaamista Hondurasin kahvintuottajille

Osuuskuntamuoto tarjoaa Väli-Amerikan pienviljelijöille reilun markkinakanavan ja kohtuullisen toimeentulon. Tyynen valtameren ja Karibianmeren välisellä kannaksella sijaitsevassa Hondurasissa ilmastonmuutos tuntuu jo nyt voimakkaasti. Ilmastonmuutoksen kohtaavat eturintamassa alueen pienviljelijät.

Teksti Kirsi Kaikkonen | Kuvat Tiina Huvio
Jaa artikkeli

Suurten tuloerojen ja korruption kurittama Honduras on Väli-Amerikan suurin kahvin tuottaja.
Suomalainen maaseudun kehitysjärjestö, FFD ry (Food and Forest Development Finland) tukee Hondurasissa kahta kahviosuuskuntaa, Caruchilia ja Cafescoria, sopeutumisessa ilmastonmuutokseen sekä muutoinkin toimeentulon parantamisessa. Tämä on osa FFD:n laajempaa ohjelmaa, joka pyrkii auttamaan kehitysmaiden maa- ja metsätaloustuottajia muun muassa ilmastotyössä ja toimeentulon parantamisessa.

Hondurasin hallitukselle kahvisektori on strateginen ja osa sen kehitysohjelmaa vuosille 2018–22. Hondurasin kahvi-instituutin (Instituto Hondureño del Café) mukaan kahvin osuus on noin 30 prosenttia maan maatalouden BKT:sta.

Vaikka maaseudulla on korkea työttömyys, kahvialalla on työvoimapula. Nuorten haluttomuus työskennellä raskaassa kausityössä ja ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat lisäävät haasteita. Caruchil-osuuskunnan jäsenet kuuluvat suurimmaksi osaksi Lenca-alkuperäisväestöön, kun taas Cafescorin jäsenet ovat paikallisia hondurasilaisia. Suurin osa jäsenistä on pientuottajia, joiden tilat sijaitsevat jyrkillä rinteillä huonojen teiden takana.

Nainen lajittelee kahvipapuja.

Yksin ei pärjää

Järjestäytyminen on tärkeää, sillä ilman sitä yksittäisen tuottajan on hankala prosessoida ja markkinoida tuotteitaan. Tämän lisäksi osuuskunta tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja muuta tukea. Caruchil ja Cafescor kuuluvat reilun kaupan verkostoon. Niillä kummallakin on monia vastuullisuussertifikaatteja ja ne pyrkivät läpinäkyvyyteen koko arvoketjun pituudella.

Osuuskunnat keskittyvät erikoiskahvien valmistukseen, ja niiden kahvista suurin osa viedään ulkomaille.
Sertifikaatit ovat tärkeitä, koska ne takaavat pääsyn markkinoille. Valitettavasti eri ostajat vaativat kahvintuottajilta erilaisia laatutodistuksia. Niistä jokaiseen liittyy lisäksi erillinen vuositarkastus, joka on kallis. Näin sertifikaatitkaan eivät yksin takaa tuottajille kohtuullista toimeentuloa.

Kausiluontoiset kahvinkerääjät ansaitsevat tosin vielä vähemmän. Monet lähtevätkin mieluummin siirtolaiskaravaaneissa pohjoiseen kohti Yhdysvaltoja.

Molemmat osuuskunnat ovat tehneet kunnianhimoiset tulevaisuusvisiot. Caruchil haluaa olla maailman johtava luonnonmukaisen kahvin ja monipuolisten tuotteiden tuottaja. Samalla se pyrkii olemaan sosiaalisesti vastuullinen ja sopusoinnussa ympäristön kanssa. Keskeinen tavoite on myös osuuskunnan jäsenten elämänlaadun parantaminen.
Cafescor puolestaan tavoittelee johtavaa asemaa kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla laatukahvien tuotannossa.

Tämä ei onnistu ilman pienyrittäjien ja heidän perheidensä tukea.

Kahvia kuivatetaan.

Naisten ja nuorten yrittäjyyttä tuetaan pienen stipendirahaston kautta.

Tukea tasa-arvolle ja ilmastotyölle

Hankkeen toteutuksessa FFD tekee yhteistyötä belgialainen sisarjärjestön Triasin kanssa, joka on FFD tavoin osa kansainvälistä viljelijäjärjestöjen AgriCord-Allianssia. Yhteistyö Triasin kanssa keskittyy erityisesti sukupuolten tasa-arvon ja nuorten työllistymisen edistämiseen. Naisten ja nuorten yrittäjyyttä tuetaan pienen stipendirahaston kautta.

Suomalaisjärjestön vastuulla hankkeessa on erityisesti ilmasto-osaamisen kehittäminen. FFD:n kehittämän ilmastosopeutumistyökalun avulla tuottajat pystyvät tunnistamaan ilmastonmuutoksen suurimmat riskit kahvintuotannolle ja siinä tarvittaville resursseille. Saatu tieto helpottaa viljelijöitä laatimaan suunnitelmat riskien pienentämiseksi.

Mahdollisina sopeutumiskeinoina voivat olla viljelyn monipuolistaminen kahvista muihin lajeihin, sadeveden kanavointi, peltojen elonkirjon lisääminen esimerkiksi puita istuttamalla sekä kompostimullan käyttäminen maan parannuksessa.

Edellä mainittujen kahden osuuskunnan lisäksi FFD on sopinut ilmastokoulutuksen järjestämisestä myös Suomen Reilun kaupan tukemille osuuskunnille läntisessä Hondurasissa.

Kuvassa Laadunvalvontapäälikkö Maum Josué Urquía Caruchilin kahvilaboratoriosta, jossa kahvia maistellaan ja sen laatu tarkistetaan.

Kumppaneina suomalaiset asiantuntijat

Kaikissa FFD:n hankkeissa käytetään suomalaista asiantuntijuutta ns. asiantuntijakummin välityksellä. Kummi on mukana hankkeessa järjestön kautta, joka Hondurasin tapauksessa on Osuustoimintakeskus Pellervo, yksi FFD:n perustajajäsenistä. Hanke on osa Pellervon vastuullisuustoimintaa. Pellervo tuo mukanaan hankkeeseen osaamisensa osuustoiminnan kehittäjänä. Samalla hanke tarjoaa osuustoimintaväelle kohteen tutustua Hondurasin osuustoimintaan, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Hondurasin kahviosuuskunta-hankkeessa asiantuntijakummina toimii Timo Heikkilä, jolla on pitkä tausta trooppisen metsähoidon asiantuntijana. Kahvipensaat kasvavat vuoren rinteillä ja viihtyvät varjossa. Puut auttavat maaperän mineraalipitoisuuden ylläpitämissä sekä ehkäisevät eroosiota, joten metsäosaamisella on tärkeä rooli myös kahvikasvattajille.

Hanke on vasta alkamassa, mutta toivomme seuraavan kahden vuoden aikana antamaan panoksemme osuuskuntien jäsenten toimeentulolle. Samalla saamme kokemusta ilmastosopeutumisen edistämisessä, jota voimme hyödyntää myös muissa hankkeissa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon