Näkemyksen ja kokemuksen liitto

Perttu Pölönen Futuristi, tietokirjailija
Jaa artikkeli


Kun katsot ympärillesi, minkä ikäisiä ihmisiä näet? Jos olet Suomessa, näet todennäköisesti enemmän aikuisia kuin lapsia. Meillä ikäjakauma on kallellaan vanhempaan väestöön ja syntyvyys on ollut alhaista jo vuosien ajan. Vuoden 2019 lopussa yli 65-vuotiaita oli jo 1,2 miljoonaa, enemmän kuin joka viides kansasta. Maailmanlaajuisesti tilanne on päinvastainen. Joka toinen ihminen on alle 30-vuotias ja joka neljäs on alle viisitoistavuotias. Mitä tämä tarkoittaa? Pian he, likimain neljä miljardia ihmistä, tulevat työelämään sellaisella laajuudella, jota emme ole koskaan nähneet. Täällä pohjolassa meidän on muistutettava itseämme siitä, että olemme kuplassa. Emme saa unohtaa nuoria siitä huolimatta, että emme näe heitä ympärillämme niin suurissa määrin.

”Nuoret ja vanhat operoivat
erilaisilla sanoilla, konsepteilla ja
ideoilla.”

Nopeasti muuttuvassa maailmassa jo muutama vuosi riittää tekemään kahden ihmisen kasvuympäristöt hyvin erilaisiksi toisistaan. Kun on kasvanut erilaisten lelujen, välineiden ja laitteiden ympäristöissä ja on oppinut näkemään maailman eri näkökulmasta, syntyy tilanne, jossa nuoret ja vanhat operoivat erilaisilla sanoilla, konsepteilla ja ideoilla
Vanhempien on vaikea ymmärtää asioita nuorten perspektiivistä ja päinvastoin. Voi olla, että kasvamme erilleen.

Meillä ei ole varaa olla ymmärtämättä sitä maailmaa, jossa lapset ja nuoret kasvavat. Nuorten tarpeet, arvot, toiveet ja huolet tulevat ohjaamaan eri toimialojen kehitystä. Meidän pitää alkaa miettimään, miten ajamme sisään uutta sukupolvea työntekijöitä ja johtajia. Esimerkiksi moni tällä hetkellä johtotehtävissä oleva henkilö on sen ikäinen, että eläke odottaa tällä vuosikymmenellä. Ketkä tulevat tilalle?
Tarvitsemme yhteistyötä, joka yhdistää nuorten näkemyksen ja työikäisten kokemuksen. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Siksi uskon myös osuustoiminnan tulevaisuuteen. Omistuksen hajautus on ajankohtainen ja erinomainen tapa pitää toiminta dynaamisena – sellaisena, missä kaikenikäiset ovat mukana.

Left Menu Icon
Right Menu Icon