Ei mikään yhden miehen show

Stefan Skullbacka on toimitusjohtaja, joka tienasi rahat ensimmäiseen polkupyöräänsä poimimalla tomaatteja ja luotsaa yhtä Suomen tunnetuimmista vihannesalan brändeistä.

Teksti Anna Kujala | Kuva Heikki Hakanen
Jaa artikkeli

Stefan Skullbacka on toimitusjohtaja, joka tienasi rahat ensimmäiseen polkupyöräänsä poimimalla tomaatteja ja luotsaa yhtä Suomen tunnetuimmista vihannesalan brändeistä.

Osuuskunta Närpiön Vihannes perustettiin 1957. Perusasiat ovat pysyneet samoina: yritys on Närpiön seudun kasvihuoneviljelijöiden omistama, ja osuuskunta pakkaa ja myy omistajiensa tuotteet. Melkein kaikki muu onkin muuttunut. Stefan Skullbackan tultua taloon vuonna 2012 yritys on elänyt kasvun ja muutoksen vuosia.

”Olemme yhdessä tehneet töitä kaikilla rintamilla. Monivuotinen strategiaprosessin läpivieminen ei todellakaan ole ollut mikään yhden miehen show”, sanoo Skullbacka.

Omistajat ovat tahollaan panostaneet kasvihuonetuotantonsa uudistamiseen, osuuskunta taas on investoinut yli 13 miljoonaa euroa pakkaamon uudistamiseen sekä satsannut yritysviestintään ja tuotteiden markkinointiin. Eväät uudistustyölle Skullbacka hankki toimiessaan ensin peruna-alalla muun muassa viljelyneuvojana ja Estrellan tehtaan johtajana. Estrella oli tuolloin vakiinnuttamassa asemaansa Suomessa ja brändityö oli vahvaa. Sen jälkeen Skullbacka oli monta vuotta kolmen eteläpohjalaisen kunnan alue- ja yrityskehittäjänä eri projekteissa.

”Toimiessani niin sanotusti aidan toisella puolella sain erilaisen näkökulman esimerkiksi kasvihuonetuotantoon, mikä herätti kiinnostukseni tehdä asioita käytännössä. Poliittisella puolella asioiden läpivieminen vie yleensä kauan, kun taas yritysmaailmassa päätösprosessit ovat nopeampia, mikä on inspiroivaa.”

Osuuskunnassa vieläpä yritysmalli tukee vahvasti paikallistaloutta.

”Tunnen suurta vastuuta, koska yrityksen menestyminen takaa toimeentulon monelle paikalliselle.”

Tuotteille täytyy olla kysyntää

Ennen kaikkea Skullbacka toi uudenlaisen kuluttajalähtöisen markkina-ajattelun Närpiön Vihannekseen.

”Yritysneuvojana näin, että alkutuotannon ajattelu oli hyvin perinteistä: keskitytään tuottamaan jotakin ja sitten yritetään saada se markkinoille. Närpiön Vihanneksessa kuuntelemme herkällä korvalla kuluttajien toiveita ja pyrimme ennakkoluulottomasti tuottamaan sellaisia tuotteita, joille on kysyntää.”

Tämähän on tietysti teoriassa paljon helpompaa kuin todellisuudessa, mutta koska omistajilla on käytössään yhteensä lähes 40 hehtaaria kasvihuonepinta-alaa, yritys pystyy reagoimaan nopeasti kysynnän muutoksiin. Nykyisin myynnissä on sekä niin sanottuja bulkkituotteita, kuten pyöreää tomaattia ja tavallista kasvihuonekurkkua, että erikoistuotteita, joista saadaan markkinoilta korkeampi hinta.

”Tuotevalikoima on laajentunut merkittävästi viime vuosina. Varsinkin kuluttajapakattujen tuotteiden kysyntä on räjähtänyt. Esimerkiksi tomaateissa meiltä löytyy kymmeniä eri lajike- ja pakkausvaihtoehtoja.”´

Brändi tunnistetaan

Skullbackan johdolla markkinointiin käytettävä budjetti on moninkertaistunut. Yritys näkyy ja toimii eri alustoilla kuin ennen, ja brändiä on uudistettu ja yhdenmukaistettu mainoksista pakkauksiin.

”Aiemmin kuluttajista alle kymmenes tunnisti yrityksen, nykyisin jo 70 prosenttia. Tämä antaa meille suoran väylän kuluttajille, jotka voivat puolestaan luottaa tuotteidemme laatuun ja tuotantomme läpinäkyvyyteen.”

Henkilöstön lukumäärä on kasvanut, ja iso osa niin sanotusta vanhasta kaartista on joko jäänyt eläkkeelle tai lähtenyt uusille urapoluille.

"Osalle on ollut helpompi siirtyä uuteen ajattelutapaan ja toimintamalliin kuin toisille”, Skullbacka kertoo.

Hän pyrkii pomona antamaan sekä vapautta että vastuuta. Skullbacka uskookin tiimityöskentelyyn, orkesteriin, joka yhteisvoimin soittaa kauneimman laulun. "Tai tässä tapauksessa tuottaa kauneimman tomaatin."

Perinteinen malli, jossa johtajan rooli on hyvin vahva, ei hänestä ole toimiva.

”En puutu yksityiskohtiin, vaan vastaan kokonaisuudesta ja katson että menemme oikeaan suuntaan. Miten tässä onnistun, sitä on kysyttävä alaisiltani.”

Kilpailu kannustaa muutokseen

Skullbacka paitsi seuraa aktiivisesti markkinoita, politiikkaa ja kuluttajien mieltymyksiä myös osallistuu alan kehittämiseen esimerkiksi Kauppapuutarhaliion ja Pohjanmaan ruotsinkielisen tuottajaorganisaation ÖSP:n kautta.

”Osa toimijoista, joiden kanssa teen yhteistyötä jossain asiassa, ovat kilpailijoita toisessa yhteydessä. Pidän tervettä kilpailua hyvänä, koska se mahdollistaa muutokset.”

Pitää aina muistaa miettiä paikkaansa maailmassa ja kyseenalaistaa yrityksen toiminta.

”Se, että Närpiön Vihannes on pärjännyt 60 vuotta, ei takaa että se menestyy myös seuraavat 60 vuotta, ellemme jatkuvasti haasta itseämme.”

Left Menu Icon
Right Menu Icon