Arjen valinnat ratkaisevat

Meistä jokainen tekee kuluttajana arvovalintoja päivittäin. Huomioinko ostopäätöksissäni tuotteen tuotanto-olosuhteet? Teenkö aidosti valintoja ilmaston lämpenemisen estämiseksi? Tuenko suomalaista työtä? Mitkä ovat omat arvoni ja toiminko niiden mukaisesti?

PETRI PITKÄNEN
Jaa artikkeli

Meistä jokainen tekee kuluttajana arvovalintoja päivittäin. Huomioinko ostopäätöksissäni tuotteen tuotanto-olosuhteet? Teenkö aidosti valintoja ilmaston lämpenemisen estämiseksi? Tuenko suomalaista työtä? Mitkä ovat omat arvoni ja toiminko niiden mukaisesti?

Ainakin omalta kohdaltani voin kuluttajana sanoa, että aina valinta ei ole helppoa, vaikka arvovalintani olisivatkin mielestäni hyvin selkeät. Joko minulla ei ole tarpeeksi tietoa tai tieto on ristiriitaista. Vai olenko kuluttajana vain laiska selvittämään asioita?

Osuustoimintakeskus Pellervon visiona on tuottaa hyvinvointia, palveluita ja yrittäjyyttä Suomeen. Osuustoiminnan ytimeen ja arvoihimme kuuluu vastuullinen toiminta. Arvoissamme korostuvat muun muassa vastuu toimintaympäristöstämme, osuuskuntien keskinäinen yhteistyö sekä koulutus, oppiminen ja viestintä. Toimimmeko strategiamme ja arvojemme mukaisesti?

Mielestäni toimimme. Meidän jäsenyrityksemme ovat menestyneet brändien välisessä vastuullisuustutkimuksessa loistavasti. Suomen ykkönen tässä tutkimuksessa on ollut jo monena vuonna Valio. S-ryhmä pärjää monilla eri brändeillään myös loistavasti. Sadan parhaan joukossa ovat lähes kaikki suuret jäsenyrityksemme.

Jäsenyrityksemme ovat tehneet merkittäviä investointeja koko Suomeen ja ovat näin luoneet työpaikkoja ja hyvinvointia yhteiskuntaamme. Osuustoimintayritykset ovat myös merkittäviä veronmaksajia ja aluetalouden tukijoita. Jotta ne voivat kantaa vastuuta ympäristöstään tulevaisuudessakin, pitää meidän pärjätä globaalien markkinoiden pelisäännöillä ja menestyä liiketoiminnassamme.

Mitä asioita voimme tehdä vielä paremmin? Monet jäsenyrityksemme ovat jo vuosia tehneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta omaa vastuullisuusohjelmaansa ja toimenpiteitä. Tämä 17 kohdan ohjelma sisältää monia yhteiskuntaa nytkin puhuttavia asioita, kuten tasa-arvo, yhteistyö, ympäristöasiat. Suurimmat jäsenyrityksemme ovat johtaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista omia, konkreettisia tavoitteita ja tekemisiä. Mainitsen tässä muutamia.

  • Energiakäytön tehostamista ja uusiutuvan energian käyttöä
  • Muovin korvaamista esim. pakkausmateriaaleissa
  • Vastuullisten sijoitusohjelmien/-tuotteiden toteuttamisia
  • Hiilineutraaleja tuotantotavoitteita
  • Erilaisia työllistämistoimia

Yhteinen 2050 sitoumus on Osuustoimintakeskus Pellervossa työn alla. Uskon, että tämän vuoden aikana saamme sen valmiiksi. Vaikka osuustoiminnan yhteinen sitoumus vielä puuttuu, ovat jäsenyrityksemme niitä tehneet. Tulemme omilla verkkosivuillamme pellervo.fi julkaisemaan jäsenyritystemme sitoumukset ja vastuullisuus­teot. Tämä lehti on osoituksena siitä, että osuustoiminnalle ja keskinäisyydelle vastuullisuus on aina ollut tärkeää emmekä toimi nyt sen takia, että asia on noussut julkisuudessa keskusteluun. Toisaalta, nyt meillä on mahdollisuus erottautua muista toimijoista entistä paremmin kertomalla mitä olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään.

Valtio, kunnat ja erilaiset organisaatiot voivat tehdä vastuullisuudessa paljon, mutta yhtä lailla tärkeitä ovat myös ne toimenpiteet, joita me kuluttajat – sinä ja minä – teemme arjessamme. Toiminko omien arvojeni mukaisesti? Onko minulla konkreettisia vastuullisuustekoja? Parhaimmillaan yksittäinen kuluttaja voi toimia osuustoimintayrityksen tavoin. Arvot ovat selkeät: Omaa toimintaa suunnitellaan. Tehdään konkreettisia tekoja. n

PETRI PITKÄNEN
Kirjoittaja on Osuustoimintakeskus Pellervon hallituksen puheenjohtaja.

Left Menu Icon
Right Menu Icon