Osuuskuntaoikeuden tuntijoita tarvitaan

Osuuskuntaoikeuden professori Jukka Mähönen haluaa vahvistaa osuuskuntaoikeuden opetusta yliopistoissa. Samalla hän kannustaa opiskelijoita jatko-opintoihin alan keskustelun lisäämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN | Kuva: TAPANI LEPISTÖ
Jaa artikkeli

Osuuskuntaoikeuden professori Jukka Mähönen haluaa vahvistaa osuuskuntaoikeuden opetusta yliopistoissa. Samalla hän kannustaa opiskelijoita jatko-opintoihin alan keskustelun lisäämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Viime vuoden lopulla osuuskuntaoikeuden professorina Helsingin yliopistossa aloittanut Jukka Mähönen uskoo, että opiskelijat voidaan professuurin kautta tutustuttaa osuustoimintaan. Näin heillä on paremmat valmiudet ymmärtää yritysmallia ja työskennellä osuuskuntaoikeudellisten kysymysten parissa.

”Näen tärkeänä erityisesti osuuskuntaoikeuden opetuksen vahvistamisen kaikille oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatussa opetuksessa”, toteaa Mähönen.

Hänen mukaansa uusia osuuskuntaoikeuden valinnaisia kursseja pitää tarjota opiskelijoille, joita aihepiiri erityisesti kiinnostaa. Professorin vastuulle kuuluvat myös tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus.

”Toisaalta tehtävältä odotetaan merkittävää tutkimuspanosta ja ulkopuolisen rahoituksen projekteja.”

Mitkä ovat tärkeimmät osuuskuntaoikeudelliset periaatteet?

”Tahdonvaltaisuus on tärkein, sääntöjä voidaan räätälöidä jäsenten etuja palveleviksi ja ottaa sitä kautta huomioon erilaiset osuuskunnat ja mahdollistaa uudet innovaatiot”, Mähönen vastaa.

Hän muistuttaa, että osuuskunta on taloudellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sen jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, muokkautuu sääntöjen ja niiden muutosten kautta.

”Kaikissa toimissaan osuuskunnan johtoon kuuluvien on ajateltava osuuskunnan toiminnan tarkoituksen toteutumista”, korostaa Mähönen.

Elinikäinen oppiminen olennaista

Osuustoiminnan opetuksessa on hänen mukaansa olennaista elinikäisen oppimisen verkko-opetuksen ja alustamaisuuden lisääminen.

”Opetuksen tulisi olla entistä enemmän kaikkien saatavissa, niin tutkinto-opetuksessa kaikissa Suomen yliopistoissa”, sanoo Mähönen ja jatkaa:

”Esimerkiksi osuustoiminnan CNS-verkko-opetuksen kaltaisia moduuleja voidaan käyttää samanaikaisesti tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopistossa sekä yritysyhteistyössä luoduissa elinikäisen oppimisen kokonaisuuksissa.”

Jukka Mähösellä on professuuri myös Oslon yliopistossa, jossa hän työskentelee kansainvälisessä kestävän yritystoiminnan tutkimusryhmässä.

”Näen kestävyyden merkittävänä kysymyksenä myös suomalaisten liiketoimintamallien opetuksessa ja tutkimuksessa. Osuuskunta on luonteva tutkimuskohde erityisesti digitalisaation tuomien uhkien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.”

Kuluvan vuoden aikana Mähönen aloittaa Oslosta käsin kolmivuotisen pohjoismaisen projektin ”Futuring Sustainable Nordic Business Models”, jossa digitalisaation suhde kestäviin pohjoismaisiin liiketoimintamalleihin on keskiössä. Näin myös osuustoiminnallisten yritysten mahdollisuudet ja kehittämistarpeet tulevat kartoitetuiksi.

Osuuskuntalaki ja kolikon kaksi puolta

Uusi osuuskuntalaki astui voimaan vuonna 2013. Mähösen mukaan laki muistuttaa hyvin paljon osakeyhtiölakia. Tällä on hyvät ja huonot puolensa.

”Osuuskuntalakia on syytetty aivan aiheellisesti monimutkaisuudesta. Samalla se on tuonut selkeyttä osuuskuntien sääntelyyn. Sen sijaan osakeyhtiölain mukaiset rahoitusvälineet eivät ainakaan toistaiseksi ole istuneet hyvin osuuskuntien rahoitustarpeisiin”, arvioi Mähönen.

Jukka Mähösen ensikosketus osuustoimintaan tuli jo lapsuudessa.

”Olen maatalon poika Savosta. Osuusmeijeri ja osuuspankki tulivat varmaan tutuksi samanaikaisesti kuin opin kävelemään. Kun istuin käräjiä, eräänä merkittävimpänä muistonani oli antaa suostumus kahden osuusmeijerin yhdistymiseen”, Mähönen muistelee.

Jukka Mähönen

IKÄ: 55v

KESKEISET TYÖTEHTÄVÄT:
Osuuskuntaoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Oikeustieteen professori, Oslon yliopisto
Turun yliopiston hallituksen jäsen

HARRASTUKSET:
Työnarkomaani. Muuten scifi ja fantasia, eri muodoissaan. Star Trek ja Tolkien -fani.

PERHE
Insinöörin isä.

Left Menu Icon
Right Menu Icon