Osuuskunnat voimauttavat naisia Kambodžassa

Suomalainen vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki on tukenut osuustoimintaan johtavia hankkeita Kambodžassa vuodesta 2011 lähtien. Hankkeiden tavoitteena on parantaa naisten toimeentuloa sekä rohkaista naisia osallistumaan yhteisöjensä toimintaan ja kehittämiseen.

| Teksti: SARA NURMILAUKAS
Jaa artikkeli

Suomalainen vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki on tukenut osuustoimintaan johtavia hankkeita Kambodžassa vuodesta 2011 lähtien. Hankkeiden tavoitteena on parantaa naisten toimeentuloa sekä rohkaista naisia osallistumaan yhteisöjensä toimintaan ja kehittämiseen.

Kehitysmaiden naisten toimeentuloa tukeva, suomalainen vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki on tukenut kehitysyhteistyöhankkeita Kambodžassa kymmenen vuoden ajan. Hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu yhdessä paikalliskumppanien kanssa. Naisten Pankki aloitti toisen osuustoimintahankkeensa Kambodžassa vuoden 2018 alussa. Tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa jopa 9 000 osuuskunnan jäsentä ja välillisesti 30 000 perheenjäsentä on hyötynyt osuustoiminnassa mukana olemisesta.

Toiminta Kambodžassa alkoi vuonna 2007 kyläpankkitoiminnan kautta. Vuonna 2011 maassa säädettiin maatalousosuuskuntien toiminnan mahdollistava osuustoimintalaki. Valtio tukee osuustoimintaa osuuskuntaneuvojien ja erilaisten koulutusten kautta. Taustalla on tarve säilyttää ja kehittää maaseutua.

 

Tavoitteena parempi tulevaisuus

Osuuskunnat toimivat kukin omalla tavallaan. Yksi tärkeimpiä toimintoja on rahan säästö- ja lainatoiminta. Osuuskunnat ostavat siemeniä tai lannoitteita isoissa erissä, myydäkseen niitä edullisemmalla hinnalla jäsenilleen, sekä tarjoavat erilaisia koulutuksia ja jakavat tietoa. Lisäksi tärkeä tavoite on luoda markkinayhteyksiä ja saada osuuskuntien jäsenten tuotteita myyntiin.

”On perustettu muun muassa yhteisiä keskusvarastoja, joihin eri osuuskunnat voivat tuoda tuotteitaan edelleen toimitettavaksi”, kertoo Naisten Pankin vapaaehtoinen Ritva Ohmeroluoma, joka on ollut mukana käynnistämässä osuustoimintahanketta ja seurannut sen etenemistä.

Osuuskuntien edut ovat vain jäsenille. Yhden osuuden hinta on noin viisi dollaria, mikä on edelleen suuri summa Kambodžan maaseudulla. Yksi jäsen voi omistaa useita osuuksia, mutta osuuskunnat toimivat ”1 henkilö, 1 ääni”-periaatteella, eli osuuksien määrällä ei ole päätöksenteossa merkitystä. Osuuksia myymällä osuuskunnat saavat rahaa esimerkiksi toiminnan kehittämiseen.

Naisten Pankin hankkeiden periaatteena on, että vähintään 80 prosenttia hyödynsaajista on naisia. Myös osuuskunnan johdossa tulee olla naisia. Yhteisenä tavoitteena kaikissa osuuskunnissa on paitsi parantaa naisten toimeentuloa, myös taata jäsenten lapsille parempi tulevaisuus.

Toiminta kehittyy jatkuvasti

Chan Sophal on myös aloittanut säästämisen voidakseen kustantaa lastensa opiskelun.

Naisten Pankin Women, Hope and Growth -hanke toimi vuosina 2011-2014. Hankkeen avulla perustettiin yhteensä 24 maatalousosuuskuntaa. Hankkeen loppuarvioinnissa todettiin, että mukana olleiden naisten ja perheiden keskimääräinen päiväansio oli noussut 1,2 dollarista 5,73 dollariin.

Hankkeessa mukana olleista osuuskunnista 17 pääsi Naisten Pankin rahoituksen piiriin vuonna 2016. Tavoitteena oli vahvistaa sekä osuuskuntien että niihin kuuluvien naisten toimintamahdollisuuksia.

Kun osuustoiminta on kehittynyt ja perusta toiminnalle luotu, tulee tämänhetkisen hankkeen kärjeksi osuuskuntien johtamisen ja kapasiteetin vahvistaminen. Osuuskuntien vahvistamiseksi johtoryhmien jäsenille ryhdyttiin vuonna 2016 maksamaan palkkiota, joka määräytyy osuuskunnan tekemän voiton mukaan. Näin ihmisille syntyy vahvempi motivaatio osallistua toimintaan. Johtokuntien jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla.

Naisten asema vahvistuu

Monenlaiset perinteet näkyvät toiminnassa: osuudet saatettiin esimerkiksi ostaa miesten nimiin paikallisen tavan mukaan, vaikka vaimo toimi osuuskunnassa. Näissä tapauksissa osuuksia on siirretty toiminnassa mukana olevien naisten nimiin vuodesta 2016 lähtien.

Taloudellinen voimaantuminen luo myös sosiaalista voimaantumista. Naisten Pankin tavoitteena on, että itsetunnon ja toimeentulon paranemisen myötä hankkeeseen osallistuvat naiset uskaltavat osallistua laajemmin omien yhteisöjensä toimintaan ja kehittämiseen. Tavoite on toteutunut ja monet kyläpankkitoiminnassa mukana olleista naisista toimivat osuuskuntien johtoryhmissä.

”Toiminta ryhmässä on muuttanut ajatteluani. Meillä on oikeus perustaa oma yritys, joka hyödyttää koko perhettä”, kertoo Chan Sophal Kompong Changin maakunnasta.

 

Naisten Pankki

  • Suomalainen Naisten Pankki on perustettu vuonna 2007 ja sen tavoitteena on parantaa naisten toimeentuloa ja yrittäjyyden edellytyksiä kehitysmaissa.
  • Toiminta nojaa säännöllisiin lahjoittajiin ja aktiiviseen vapaaehtoisverkostoon. Naisten Pankin varoja hallinnoi ja hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.
  • Vuonna 2018 hankkeita on yhteensä kaksitoista ja viidessä maassa. Afrikan maista hankkeita on Ugandassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Aasian maista mukana ovat Kambodža, Myanmar ja Nepal.
  • Kambodžan osuuskuntahanketta toteutetaan yhteistyössä Life with Dignity-, Interchurch Organization for Development Cooperation- ja StandardBiz Consulting-järjestöjen kanssa.
  • Lue lisää: www.naistenpankki.fi

Left Menu Icon
Right Menu Icon