101 kesäduunia – Vammaiset nuoret haluavat kesätöihin

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Vamlasin 101 kesäduunia -kampanjan tavoitteena on rohkaista työnantajia palkkaamaan ennakkoluulottomasti kaikenlaisia nuoria

Teksti: MATTI KETOLA
Jaa artikkeli

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Vamlasin 101 kesäduunia -kampanjan tavoitteena on rohkaista työnantajia palkkaamaan ennakkoluulottomasti kaikenlaisia nuoria

Vamlas on ollut useita vuosia mukana Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:in ja T-Median koordinoimassa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

”Tänä vuonna päätimme järjestää oman kampanjan, jossa nostamme vahvemmin esiin vammaisten nuorten halua kesätöihin”, kertoo kampanjan viestinnästä vastaava viestintäsuunnittelija Sari Pohjola Vamlasista. Tavoitteena on löytää kesätöitä 101:lle vammaiselle nuorelle vuonna 2018.

”Kampanjassa olemme kuvanneet haastevideoita yritysten kanssa ja järjestimme yhteistyössä T-Median ja Plan Suomen kanssa Avaa silmät osaamiselle -kesätyötapahtuman maahanmuuttajille ja vammaisille nuorille.”

Halu tehdä työtä

Vamlas osallistuu moniin vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyviin hankkeisiin. 101 kesäduunia -kampanja on osa Vahti-hanketta, jossa luodaan kaikille sopivaa työelämää.

”Kesätyöt ovat kaikille nuorille tärkeä mahdollisuus päästä kokemaan työelämää ja näyttämään omaa osaamistaan, myös nuorille, joilla on jokin vamma tai työkykyyn vaikuttava tekijä”, toteaa työhönvalmentaja Caius Treuthardt Vamlasista.

”Vammaisilla nuorilla on vahvuuksia, osaamista ja halu tehdä työtä, mutta rekrytointivaiheessa he kohtaavat usein ennakkoluuloja, eivätkä pääse näyttämään taitojaan. Kampanjalla pyrimme muokkaamaan työntekijöitä rekrytoivien yrityksien asenteita”, Sari Pohjola kertoo.

Vammaisten ja osatyökykyisten nuorten palkkaamiseen saa tukea niin Vamlasista kuin paikallisiltakin toimijoilta. Esimerkiksi paikalliset erityisammattioppilaitokset tai kunnallisten vammaispalveluiden työllistämisyksiköt ovat hyviä yhteistyökumppaneita.

Vamlas tukee työnantajia kehittämällään Ratko-mallilla, jolla voidaan luoda tehtävänkuvia erityistä tukea vaativille työntekijöille.

”Monesti vammaisilta nuorilta löytyy tutkintotasoista ammatillista osaamista, ja he pystyvät suorittamaan työtehtäviä siinä missä muutkin. Jos kaikkia työtehtäviä ei pystytä tekemään, neuvotellaan mahdollisuuksista mukauttaa työn sisältöä. Tärkeintä on saada mukaan kiinnostuneita yrityksiä, joiden kanssa monimuotoista työkulttuuria päästään luomaan,” Treuthardt kertoo.

”Uudenkaupungin autotehdas Valmet Automotive on mukana kampanjassa. He haastavat myös alueen muita yrityksiä ja organisaatioita mukaan.”

PKO edelläkävijä

Erno Alastalo suoritti 2016 Pohjois-Karjalan Osuuskaupan S-market Reijolassa Joensussa Pohjois-Karjalan ammattiopiston liiketalous/merkonomi-linjan oppisopimusjaksoa. Kuva: Janne Hurskainen/PKO.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on mukana 101 kesäduunia -kampanjassa haastamassa mukaan muita osuustoimintayrityksiä. Työ erityistä tukea vaativien nuorten työllistämisessä on ollut kuitenkin pitkäjänteistä jo vuosituhannen vaihteen tienoilta. Vuonna 2016 PKO vastaanotti Vastuullinen kesäduuni -kampanjan erikoispalkinnon esimerkillisestä ja vastuullisesta vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllistämisestä.

PKO:n henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen pitää erityistä tukea vaativien ihmisten työllistämistä varsinkin osuustoimintayritykselle tärkeänä osana henkilöstöpolitiikkaa.

”Olemme paikallisten omistama, juuremme ovat maakunnassa. Sen myötä henkilöstön tulisi myös edustaa omistajia, joihin myös erityistä tukea työssään tarvitsevat, eriarvoisessa asemassa muihin työnhakijoihin olevat, kuuluvat”, Mononen sanoo.

”Emme palkkaa statuksen takia vaan ajattelemme, että meillä on velvollisuus ja tahto järjestellä työt siten, että ihmiset pystyvät työn tekemään ja mukauttamaan työtehtäviä.”

Monosen mukaan erilaiset työntekijät piristävät myös työskentelyilmapiiriä ja muu henkilökunta on antanut usein hyvin positiivista palautetta.

PKO on tehnyt yhteystyötä mm. erityisoppilaitos Luovin, eri kaupunkien ja kuntien kanssa. Luovin kanssa PKO toteuttaa vanhusten kauppapalvelua Joensuun Prismassa, jossa liiketalouden opiskelijanuoret kokoavat ostokset valmiiksi ja logistiikan opiskelijat toimittavat ne asiakkaille kotiin asti.

Kuluvan kevään aikana PKO on työsuhteistanut viisi erityistä tukea vaativaa työntekijää eri toimipisteisiin. Yleisesti ottaen he jakaantuvat eri toimipisteisiin ympäri toimialuetta. Vuonna 2017 50:ssä PKO:n toimipisteessä oli harjoittelussa erityistä tukea vaativia työntekijöitä eri kouluista.

”Erityistä tukea vaativien ihmisten työllistäminen ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan osa yhteiskuntavastuuta. Jos jonkun, niin osuustoiminnallisten yritysten tulisi olla asiassa lipunkantajia, ne ovat alusta alkaen olleet pienemmän ja heikomman puolella”, summaa Mononen.

Muiden 101 kesäduunia kampanjassa mukana olevien yritysten haastevideot löytyvät kampanjan verkkosivuilta: vamlas.fi/101kesaduunia/

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon