Osuuskunnat vahvistavat perhemetsänomistajien asemaa Vietnamissa

Vietnamilainen pienmetsänomistaja joutuu vastaamaan monenlaisiin haasteisiin, ja kohtuullisen toimeentulon saaminen elinkeinosta voi olla ajoittain kovan työn takana. Tässä tukena ovat paikalliset metsäosuuskunnat.

Teksti: EELIS HEMBERG | Kuvat: FFD
Jaa artikkeli

Vietnamilainen pienmetsänomistaja joutuu vastaamaan monenlaisiin haasteisiin, ja kohtuullisen toimeentulon saaminen elinkeinosta voi olla ajoittain kovan työn takana. Tässä tukena ovat paikalliset metsäosuuskunnat, joiden kanssa maa- ja metsätaloustuottajien kehitysyhteistyöjärjestö FFD on tehnyt yhteistyötä jo seitsemän vuotta.

Vietnamilaisen metsäosuuskunnan taimitarha on vaikuttava näky: siistit taimirivit muodostavat vihreän lehtimeren, jossa häärää monta naista perinteiset aasialaiset maanviljelijän hatut päässään. Tarhassa varttuu noin 90 000 akaasiapuun taimea, joista 30 000 on valmiina odottamassa matkaansa istutettavaksi metsään. Taimitarhat ovat yksi Quang Ngain maakunnan metsäosuuskunnan toimintamuodoista.

Quang Ngain maakunta on alueeltaan noin Etelä-Karjalan tai Keski-Pohjanmaan kokoinen, mutta väkiluku on yli 1,2 miljoonaa. Monelle ei ehkä Vietnamista ensimmäisenä tulekaan mieleen suomalaisille tuttu metsänhoito, vaikka Vietnam on kymmenen maailman suurimman puuntuottajamaan joukossa – vuonna 2015 Vietnam oli puun sekä puutuotteiden viennissä maailman maista neljänneksi suurin.

Metsänhoidosta saatavat tulot ovatkin esimerkiksi Quang Ngain maaseudulla monelle perheelle olennainen osa toimeentuloa. Tehokas järjestäytyminen ja edunvalvonta ovat kuitenkin yhä pienmetsänomistajille hankalaa, ja maanomistusolosuhteet ovat maassa yksityisille viljelijöille olleet vuosikausia vaikeat. Vietnamin uusi kansallinen metsästrategia on kuitenkin nostanut yksityisen, kestävän metsätuotannon lisäämisen keskeiseksi tavoitteeksi maassa. Tähän pyritäänkin erityisesti yhteisöjen, osuuskuntien ja kotitalouksien kapasiteettia vahvistamalla.

FFD metsänomistajien tukena

Osuuskuntien taimitarhoissa työskentelee paljon naisia.

Suomalaisten maa- ja metsätaloustuottajien vuonna 2012 perustaman FFD-kehitysyhteistyöjärjestön tuki metsäosuuskunnille Keski-Vietnamissa on jatkunut jo seitsemän vuoden ajan. Hankkeessa on ollut mukana suomalaisena asiantuntijakummina Metsänhoitoyhdistys Savotta Iisalmesta, ja yhteistyökumppaneina Vietnamissa ovat olleet Huen alueella Keski-Vietnamissa yhteensä neljän eri maakunnan alueelliset metsänomistajien osuuskunnat.

Osuuskuntamuotoinen toiminta on osoittautunut Vietnamissa varsin menestyksekkääksi malliksi, ja FFD:n tuella on onnistuttu antamaan jäsenten metsäelinkeinolle lisäarvoa. Metsäosuuskunnat ovat esimerkiksi antaneet kaikille jäsenilleen koulutuksen metsänhoidosta ja taimituotannosta, ja seuraavaksi suunnitteilla on ollut koulutus metsätiedon hyödyntämiseen ja käyttöön liittyen. Myös tuotantoketjun yhteistyö huonekalutehtaiden kanssa on Quang Ngaissa aloitettu. Metsänomistajien ansiot ovatkin nousseet selvästi: jäsenten tulot ovat kasvaneet noin viidellätoista prosentilla yhteistyön alkuun verrattuna.

Uutta metsäosaamista Vietnamiin

Tuloksekkaana päättynyttä Vietnamin metsähanketta on jatkettu vuonna 2016. Nyt hankkeessa on keskitytty metsäsektorin yhteistyön sekä metsäsertifioinnista saatavan lisäarvon vahvistamiseen, ja metsätiedon käytön vahvistaminen on myös yksi hankkeen tämänhetkinen painoalue. FFD onkin palkannut hankkeeseen metsätiedon käyttöön perehtyneen nuoremman asiantuntijan Juha Hartikaisen, joka aloitti hiljattain tehtävässään Keski-Vietnamissa Huen kaupungissa.

Muun muassa haastavista sääolosuhteista johtuen liikkuminen Vietnamin maaseudulla on ollut tänä syksynä Hartikaiselle hyvin vaikeaa. Viimeisimpänä haasteena oli taifuuni Damrey, joka aiheutti tulvimista. Juuri sääolosuhteissa piileekin yksi keskeisimmistä pienmetsänomistajien haasteista: myrskyissä metsää kaatuu ja kaikki tuotantoketjun osat hidastuvat. Näistä riskeistä johtuen viljelijät karsastavat hakkuuvälin pidentämistä, vaikka he saisivat varttuneesta puusta paremman hinnan. Tässä osuuskuntien koulutustoiminnalla voi olla merkittävä vaikutus.

“Osuuskunnat ovat jatkaneet työpajojen ja teknisen koulutuksen antamista viljelijöille ja osuuskunnan henkilöstölle, tämän panin merkille myös matkallani Quang Ngaihin”, toteaa Hartikainen.

Haasteista huolimatta Hartikainen on kuitenkin havainnut Vietnamin metsähankkeessa useita selkeitä edistysaskelia.

“Quang Ngaissa huomasin, että provinssissa on vahvistettu omistajien ja kauppiaiden välistä markkinayhteyttä, ja puun laatuluokittelun vahvistaminen on lisännyt sahalle menevän puun osuutta. Viimeisimmän kotitalouskyselyn tietojen mukaan 1 100 hehtaarin suuruiseen osuuskunnan metsäalaan on saatu myös 220 hehtaaria lisää metsäpinta-alaa”, Hartikainen kertoo.

FFD:n nuorempi asiantuntija Juha Hartikainen. Kuva Riku-Matti Akkanen.

Myönteisiä vaikutuksia ilmastoon ja kestävyyteen

Vietnam Cooperative Alliance (VCA) on Vietnamin kansallinen osuuskuntaliitto, joka edustaa noin 17 500 eri alojen osuuskuntaa ja maakuntatason osuuskuntaliittoa kautta maan. VCA on myöntänyt FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huviolle järjestön kunniamerkin tunnustuksena hänen työstään kehitysyhteistyöjärjestö FFD:n Huen alueen metsähankkeen hyväksi sekä vietnamilaisten metsäosuuskuntien vahvistamiseksi. Kuva Matti Ketola.

Vietnamin metsähankkeella on hallinnollisten ja taloudellisten onnistumisten lisäksi havaittu olevan painoarvoa kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden saralla. Keväällä 2016 hankkeen toiminta-alueella kävi Helsingin yliopiston metsätalouden opiskelija keräämässä tietoa istutusmetsien hiilensidonnasta, ja alustavien tulosten mukaan akaasiametsät sitovat seitsemän vuoden hakkuukierrossa noin 19 tonnia hiilidioksidia hehtaaria kohden. Tämä kielii siitä, että metsäosuuskunnilla on teollistuvan Vietnamin kannalta potentiaalisesti merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Metsäsertifioinnin toimeenpaneminen Keski-Vietnamissa FFD:n tukemissa metsäosuuskunnissa on aloitettu yhteistyössä Vietnamin metsähallinnon kanssa, ja mukana prosessissa on myös Vietnamin metsäakatemia. Vietnamin metsähankkeessa mukana olevat osuuskunnat lähettävät Suomeen delegaation osallistumaan kansainväliselle PEFC-metsäsertifiointiviikolle Helsinkiin, ja matkan tarkoituksena on myös kartoittaa edelleen yhteistyömahdollisuuksia Suomen metsäsektorin kanssa. Suomi on PEFC-metsäsertifioinnin toimeenpanossa pitkäaikainen ja vahva toimija, ja vietnamilaiset edustajat lähtevätkin tutustumaan lähemmin myös sertifiointiprosessin käytännön toteutukseen kentälle Iisalmeen.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon