Metsä Groupin biotuotetehdas vihittiin Äänekoskella

Metsä Group juhli uuden sukupolven biotuotetehtaan vihkiäisiä Äänekoskella keskiviikkona 18.10.2017. Tehtaan vihki käyttöön tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN | Kuva: SAMI KARHU
Jaa artikkeli

Metsä Group juhli uuden sukupolven biotuotetehtaan vihkiäisiä Äänekoskella keskiviikkona 18.10.2017. Tehtaan vihki käyttöön tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Sellua ja lukuisia muita biotuotteita valmistava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa, 1,2 miljardia euroa.

Biotuotetehtaan perustana on kestävästi tuotetun sellukuidun ja muiden biotuotteiden kysynnän maailmanlaajuinen kasvu.

”Metsäteollisuus on edelleen keskeinen vientiala ja suuri työllistäjä Suomessa. Sen taloudellista merkitystä korostaa, että tuotannossa tarvittavat raaka-aineet ja palvelut hankitaan valtaosin kotimaasta. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on esimerkki uuden ajan metsäteollisuudesta. Sen positiiviset vaikutukset Suomen kansantalouteen ovat merkittäviä”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö tilaisuudessa.

”Suomen metsissä, plantaasimetsiin verrattuna hitaasti, kasvava puu on arvokas raaka-aine ja siitä on pyrittävä tekemään sen arvon mukaisia tuotteita. Äänekosken biotuotetehdas avaa aivan uudella tavalla mahdollisuuksia puun jalostusasteen nostoon”, arvioi puheessaan Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, metsäneuvos Martti Asunta.

Metsä Group aloitti Vuonna 2006 konsernissa voimakkaan rakennemuutoksen. Sen tavoitteena oli luopua tappiollisesta paperintuotannosta ja muusta ydintoimintoihimme kuulumattomasta toiminnasta ja lähteä sen jälkeen kasvamaan valituilla toimialueilla investointien kautta.

”Nyt kymmenisen vuotta myöhemmin voin todeta, että olemme olennaisilta osin saavuttaneet kaikki silloin asettamamme tavoitteet. Kolmen viimeisen vuoden aikana olemme investoineet suomalaiseen tuotantoon yli puolitoista miljardia euroa ja lisänneet vuotuista puunkäyttöä noin 6 miljoonalla kuutiometrillä”, korosti Asunta. Hän painotti, että Metsäliitolla on ollut hyvin tärkeä ja keskeinen rooli Suomen metsään perustuvan teollisuuden kehittäjänä.

Hän kiitti puheessaan myös ensi keväänä tehtävänsä jättävää pääjohtaja Kari Jordania tästä muutosjohtamisen suurtyöstä, jonka hän joukkoineen on määrätietoisesti vienyt lävitse ajoittain ankariksi äityneistä ulkoisista olosuhteista huolimatta. Samalla Asunta kiitti myös tulevaa Metsä Groupin pääjohtajaa Ilkka Hämälää ja johtaja Timo Merikalliota jättimäisen projektin läpiviennistä.

”Nyt käyttöön vihittävä Äänekosken biotuotetehdas on tämän urakan hieno hedelmä. Sen merkitys on tavattomaan suuri paitsi meille myös koko satavuotiaalle Suomelle.”

Metsä Groupista maailman suurin markkinahavusellun tuottaja

Selluntuotanto nousee Äänekoskella 1,3 miljoonaan tonniin aikaisemmasta noin 0,5 miljoonasta tonnista. Biotuotetehdas on Metsä Groupin kilpailukyvyn kannalta merkittävä hanke. Kun tehdas saavuttaa nimellistuotantonsa arviolta ensi vuoden puolivälissä, Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja.

Biotuotetehtaan rakentaminen alkoi huhtikuussa 2015, ja tehdas käynnistettiin elokuun puolivälissä 2017 – tarkasti alkuperäisessä budjetissaan ja aikataulussaan. Tehtaan tuotanto on noussut suunnitellusti starttikäyrän mukaisesti.

Metsäliitto Osuuskunnan jäseninä on noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa. Heidän omistuksessaan on viitisen miljoonaa hehtaaria metsää ja he ovat sijoittaneet osuuspääomiin miljardi euroa.

”Osuuskunnan perustehtävä on ostaa kilpailukykyisellä hinnalla jäsenten markkinoille tarjoama puu ja jalostaa se omilla tehtaillamme maailman markkinoille myytäviksi korkealuokkaisiksi tuotteiksi.”

Suomessa pääosa metsissä on yksityisten henkilöiden omistuksessa. Noin kaksi kolmasosaa markkinoille tulevasta puusta on peräisin yksityismetsissä. Asunta toivoi, että Suomen kasvava puunkäyttö rohkaisee yhä ammattimaisempaan metsänomistamiseen ja sitä kautta metsätilakoon kasvuun.

Left Menu Icon
Right Menu Icon