Uteliaana uutta kohti

”Eletään ajassa, pohditaan tulevaa ja tehdään ajoissa kelpo päätökset. Siltä pohjalta rakennetaan huominen”, kertoo uuden Vaara-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtaja, KTM Raili Hyvönen.

Jaa artikkeli

”Eletään ajassa, pohditaan tulevaa ja tehdään ajoissa kelpo päätökset. Siltä pohjalta rakennetaan huominen”, kertoo uuden Vaara-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtaja, KTM Raili Hyvönen.

”Uudistumme ja menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se on meidän mottomme!”

Osuuskunta täytyy ymmärtää myös yhteisönä, jotta sillä on aito paikka muuttuvassa maailmassa. Uudistumiskyky on tärkeää. Pitää osata täyttää omaa perustehtävää.

Vaara-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtaja Raili Hyvönen luonnehtii itseään identiteetiltään OP-ryhmäläiseksi. Ihmiskeskeiset osuuspankkitoiminnan arvot ovat hänelle kolahtaneet. Hän on kokenut, että OP:ssa toimitaan aidosti asiakaslähtöisesti: halutaan auttaa asiakasta eteenpäin. Myös työnantajana OP on ollut hyvä. On edetty yhdessä me-hengessä. Aina saa apua! Me-henki ulottuu myös asiakkaisiin ja jäseniin. Vastuullisuudessa yhdistyvät asiakkaan ja pankin etu. Toiminta ei ole lyhytjänteistä, vaan pitkäkestoista kumppanuutta. Se on syvä ajattelutapa.

OP:ssa uudistuminen tarkoittaa organisaation kehittämisen rinnalla yksilöiden uudistumista ja hallinnon työn kehittämistä. Hyvönen on toteuttanut ajatusta, että toimivalla johdolla on hyvä olla luottamukselliset ja välittömät välit hallintoon.

”Silloin voi pohtia asioita ja ajatella ääneen ilman, että tarvitsee olla rajoittava suodatin koko ajan päällä.”

Kunta, yrittäjät ja OP

Karhunveiston maailmanmestaruus meni Mongoliaan. Mestari Lkhagvadorj Dorjsuren veistää voittotyötään ”Varastettu lehmä.” Sitäkin on pohdittu, että voisiko Karhufestivaalia organisoida jatkossa osuuskunta.

Ainakin etelän miehelle eksoottisen niminen Vaara-Karjalan Osuuspankki syntyi Enon, Ilomantsin, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran Osuuspankkien liittoutumisesta. Uuden pankin kotipaikka on Ilomantsi. Osuustoiminta-lehden analyytikkotiimin tekemässä pankkivertailussa suurten pankkien sarjassa parhaaksi osuuspankiksi nousi fuusion myötä Vaara-Karjalan Op.

Hyvönen painottaa, että kaupungistuminen on pitkään jatkunut megatrendi. Kaupunkien reuna-alueilla väki taas vähenee. Vähenevä asukasmäärä Vaara-Karjalan Osuuspankin toiminta-alueella on tosiasia. Vaara-Karjalan Op:lla on noin 28 000 asiakasta, joista jäseniä on noin puolet. Väestöpohja on noin 20 000. Pankilla on siis paljon etäasiakkaita ympäri maata ja maailmaa. Vaara-Karjalan Op ei suinkaan menetä kaikkia muuttajia, koska digitaalisesti asiakkaat voivat edelleen käyttää tutun OP:n palveluita.

Ilomantsi on manner-EU:n itäisin alue. Täällä ollaan Pietarin itäpuolella. Karjalaisuus näyttäytyy aidoimmillaan ihmisissä ja elämänrytmissä. Positiivisuus, valoisuus ja usko tulevaan ”kyllä asiat hoituvat” -hengessä. Kanssaihmisistä välittäminen on ominaista: aina on vieras tervetullut. Ilomantsi on kulttuurien sulatusuuni, jossa myös luterilaisuus ja ortodoksisuus elävät rinnakkain. Heinävedeltä kotoisin olevan Hyvösen on helppo kommunikoida alueen ihmisten kanssa.

Hyvönen hahmottaa kolmion, jossa tapahtuu myönteisiä asioita: kunta, yritykset ja OP.

”Tässä tehdään paljon yhteistyötä. Kunnan johto siinä kuin Ilomantsin yrittäjät ovat erittäin aktiivisia. On toimintaa ja tapahtumia, josta kertoo haastatteluhetkellä juuri alkaneet Karhunveiston MM-kilpailut, jotka on toteutettu yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Joukolla on otettu vastuuta elinvoimaisuuden edistämisestä. Yhdessä tekemisen tahto on näkyvissä kaikilla foorumeilla. ”Meillä on luja usko, että saadaan asioita yhdessä aikaan. OP on omassa perustehtävässään, kun edistetään porukalla alueen elinvoimaisuutta.”

Rohkeasti digiaikaan

Tänä päivänä OPn toiminnassa yhdistetään digitaalisuus ja henkilökohtainen palvelu. ”OP kyllä onnistuu tässä”, Hyvönen sanoo.

Digitaalisuus mahdollistaa asiakkaan kohtaamisen milloin ja missä vain. Verkkoneuvottelut ja tietenkin puhelut ovat arkipäivää. Kuvayhteys syventää kohtaamista. Se taas on yksilöllistä, miten ihmiset omaksuvat tekniikkaa.

Digitaalisuus on mahdollisuus kaikille. Siitä on hyötyä niin uusiin sote-palveluihin kuin pankkipalveluihin. Jotta asiat hoituvat, pitää olla tietysti toimivat välineet.

Digitaalisaation etenemiseen liittyy myös konttoreiden yhdistämisiä. Tosiasia on, että palveluiden kysyntä ja asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Konttoriverkoston kehitys on lopulta sopeutumista asiakaskäyttäytymisen muutokseen. OP:n tehtäviin kuuluu opastaa asiakkaita eri vaihtoehtoihin ja etsiä kullekin sopivimmat ratkaisut. Suuri osa käyttää tietokoneita työssään ja nuoret ovat melkoisia virtuooseja pelaamisen ym. kautta. Näin digitaalisuus on läsnä jo valmiiksi asiakkaiden elämässä.

Ylipäänsä Hyvönen kannustaa olemaan myös osuustoimintayritysten hallinnossa uteliaina ja halukkaina kokeilemaan uusia ja erilaisia juttuja. Elinikäisen oppimisen ajatuksella aina voi ja kannattaa oppia uutta. Normaali uteliaisuus ajan ilmiöitä kohtaan usein riittää. Ja joskus tarvitsee vähän opiskella. Pitää olla kiinnostunut ja käyttää aikaa itsensä kehittämiseen. ”Jarruasenne ei juuri hyödytä. Mukavampi elää kehityksen virrassa, mennä myötävirtaan eikä vastavirtaan.”


Eduskunnan puhemies Maria Lohela vieraili Karhunveiston 
mm-kisoissa ja villiruokafestivaaleilla. Alkaen vasemmalta toiseksi sijoittunut nurmijärveläinen veistäjä Markku Tuominen, Ilomantsin kunnanjohtaja Markku Lappalainen, Maria Lohela, Ilomantsin kunnan hallituksen puheenjohtaja Tapio Tykkyläinen ja valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen.

Voimavarojen yhdistäminen

Osuuspankkien yhdistymisten taustalla ovat olleet viime vuosina digitalisaatio, pankkien sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen ja 2008 finanssikriisistä alkanut ennätyspitkä laskusuhdanne. Nämä ovat tuoneet haasteita pankeille: pärjätäänkö yksin myös tulevaisuudessa.

Hyvönen toimi aikaisemmin Enon Osuuspankin toimitusjohtajana. Tunnusluvut olivat hyviä, mutta tulospaineet sekä sääntelyn ja valvonnan mukanaan tuoma hallinnollinen työ pohdituttivat. Digipalveluiden läpivienti ja asiantuntemuksen moninaisuuden vaatimukset nostivat mieleen, että pieni pankki on usein heikko. Kun valmius fuusioon oli ilmeinen, kumppanit löytyivät helposti läheltä Pohjois-Karjalasta. Kaikki fuusioituneet pankit toimivat maaseutumaisessa ympäristössä. Myös kaikissa oli samanlainen asiakaslähtöinen palvelukulttuuri: ”helposti löysimme toinen toisemme”.

Päätökset tehtiin fuusioituvissa pankeissa yksimielisesti ja yhtä aikaa 12.4.2016, koska yhdistymisen hyödyt nähtiin yhtäläisesti. Uusi pankki aloitti 1.1.2017. Hyvönen kertoo selvästi vinkkinä, että ”voimavarojen yhdistäminen” on sanana paljon kertovampi kuin ”fuusio”.

Tavoiteltiin pidempiä palveluaikoja, nopeampaa palvelua eri kanavissa ja syvempää asiantuntemusta. Riskinkantokyky erityisesti yrityshankkeissa parani. Omat varat ovat nyt 77 miljoonaa euroa. Hyvösen mukaan Vaara-Karjalan Op pystyy rahoittamaan kannattavat yrityshankkeet toimialueellaan. Neljänä pienenä pankkina kaikki ei olisi ollut enää mahdollista. Joitain tapauksia ilmaantuikin, joissa pankkien riskinkantokyky ei riittänyt. Hallinnollisesta työstä säästyvä aika suunnataan nyt asiakaspalveluun.

Teksti ja kuvat: SAMI KARHU

Left Menu Icon
Right Menu Icon