Maailman viljelijät kokoontuivat Helsinkiin

Viljelijät maapallon eri puolilta hakivat Finlandia-talossa yhteistä linjaa tulevaisuuden haasteisiin. Maailman tuottajajärjestölle valittiin Helsingissä myös uusi puheenjohtaja.

Jaa artikkeli

Viljelijät maapallon eri puolilta hakivat Finlandia-talossa yhteistä linjaa tulevaisuuden haasteisiin. Maailman tuottajajärjestölle valittiin Helsingissä myös uusi puheenjohtaja.

Maailman tuottajajärjestön WFO:n (World Farmers’ Organisation) yleiskokous järjestettiin Helsingissä 12.-15. kesäkuuta. Finlandia-taloon saapui yli 400 kokousvierasta, joista noin 200 tuli ulkomailta.

Suomesta WFO:ssa on Pellervon lisäksi mukana MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC. WFO:ssa on Jäsenjärjestöjä tällä hetkellä 71.

44 maasta saapuneet viljelijäjärjestöjen ja -osuuskuntien edustajat etsivät yhteistä linjaa siihen, kuinka globaalia ruuantuotantoa voidaan tehostaa kestävällä tavalla ja miten maa- ja metsätaloutta kehittämällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Asialistalla oli lisäksi tuottajien aseman parantaminen arvoketjussa ja maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan vapauttaminen.

Tiukka äänestys

Kokouksessa valittiin järjestölle myös uusi puheenjohtaja. Eteläafrikkalainen Theo de Jager voitti vaalissa täpärästi sveitsiläisen Fritz Glauserin toisella äänestyskierroksella äänin 25-23.

Puheenjohtajan toimea viime syyskuusta hoitanut uusiseelantilainen William Rolleston putosi kilvasta jo ensimmäisellä kierroksella.

54-vuotias Theo de Jager on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän viljelee metsä- ja hedelmätilaa Limpopon maakunnassa, joka sijaitsee Etelä-Afrikan pohjoisosassa.

Eteläafrikkalainen tunnetaan maaoikeuksien sekä maatalousinvestointien asiantuntijana ja hän on julkaissut myös kolme runoteosta. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut Afrikan tuottajien yhteisjärjestön PAFO.n puheenjohtajana.

”Olemme kaikki samassa veneessä, samalla planeetalla. Joko soudamme yhdessä, tai uppoamme yhdessä”, totesi de Jager loppupuheenvuorossaan.

WFO:n yleiskokouksessa vahvistettiin lisäksi järjestön uusi strategia ja piirrettiin suuntaviivoja tulevaisuuteen. Theo de Jager aikoo jatkaa Rollestonin linjaa WFO:n aseman vahvistamisessa eri kansainvälisissä toimielimissä, kuten YK:ssa.

Yhteisen tahtotilan löytäminen on maailmanjärjestössä haastavaa, sillä WFO:ssa on edustettuina sekä suuri joukko kehitysmaita että maailman vauraimpia valtioita.

Yleiskeskustelussa eri maiden ja maanosien painotuserot tulivatkin selvästi esiin.

WFO:n yleiskokouksen loppuasiakirjassa vedottiin muun muassa eri maiden tuottajaorganisaatioihin, jotta nämä edistäisivät reilun kaupan periaatteita. Asiakirjassa korostettiin myös osuustoiminnan periaatteiden vaalimista arvoketjussa.


WFO:n uusi puheenjohtaja on eteläafrikkalainen Theo de Jager, joka on kuvassa Pellervon toimitusjohtajan Sami Karhun kanssa.

Katse kehitysmaissa

Kokouksen yhteydessä pidettiin työpajoja, joiden aiheet ulottuivat ilmastonmuutoksesta agribisnekseen, ruokaturvaan ja osuustoimintaan.

Kehitysyhteistyöjärjestö FFD (Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development) järjesti Finlandia-talossa myös oman seminaarinsa, jonka teemana oli maa- ja metsätalous kehittyvissä maissa.

Metsätalous on tärkeä elinkeino monessa köyhässä maassa. Moni pienviljelijä hankkiikin elantonsa metsästä, vaikka työvälineet ja viljelytaidot ovat usein puutteellisia.

Seminaarin avannut MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen totesi kestävän metsätalouden olevan toimiva työkalu ilmastonmuutosta vastaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen on otettu huomioon myös FFD:n maa- ja metsätaloutta tukevissa hankkeissa.

Energiakasveja ei hakata tiloilla laaja-alaisesti ja kasveja kasvatetaan rinnakkain, mikä vähentää hiilipäästöjä. Puiden juuret sitovat puolestaan hiiltä maahan ja näin kohentavat maaperän rakennetta.

Kehitysmaissa pienmetsänomistajat ovat yleensä myös pienviljelijöitä. FFD:llä on Etiopiassa meneillään hanke, jonka paikallisena toteuttajana toimii osuuskuntaliitto Zenbaba. Etiopian kokemuksia seminaarissa esitteli FFD:n metsäasiantuntija Zerfu Hailu.

Hankkeen avulla edistetään kestävää metsänhoitoa ja vahvistetaan osuuskuntien neuvottelutaitoja puukaupassa.

Projektin puitteissa on Amharan lääniin perustettu tähän mennessä kaikkiaan 21 metsäosuuskuntaa, joiden kanssa FFD tekee yhteistyötä.

Zenbabaan kuuluvat osuuskunnat myyvät metsätuotteiden ohella myydä hunajaa ja muita metsätuotteita. Tämä parantaa osaltaan viljelijöiden toimeentuloa. Viime vuonna Zenbaba alkoi viedä luonnonmukaisesti tuotettua hunajaa Norjaan.

Etiopian lisäksi FFD:llä on vastaavia kummihankkeita myös Vietnamissa, Nepalissa, Tansaniassa, Mosambikissa, Sambiassa ja Nicaraguassa.

FFD perustettiin vuonna 2012 jatkamaan MTK:n aloittamaa kummitoimintaa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjen kanssa. Yhdistystä perustamassa olivat MTK:n lisäksi Pellervo-Seura, SLC sekä ProAgria keskusten liitto.

 

Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN

Left Menu Icon
Right Menu Icon