Sähköiset palvelut lihan­tuottajan tukena

Digiajan apuvälineiden ansiosta lihantuottajalle jää enemmän aikaa tilan kehittämiseen ja johtamiseen.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN
Jaa artikkeli

LSO Osuuskunnan velvollisuus on edistää noin tuhannen jäsenensä lihantuotantoa ja varmistaa, että jäsenet saavat tarvitsemansa palvelut. Samalla sen pitää HKScanin pääomistajana huolehtia, että pörssiyhtiö kehittyy ja tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajilleen.

Yhtälö vaatii pitkäjänteisyyttä ja hyvää pelisilmää, mutta onneksi apuna ovat myös sähköiset työkalut.

Digitalisaatio on tämän hetken kuumin trendi, jonka lähes kaikki määrittävät eri lailla. Mitä sillä tarkoitetaan LSO Osuuskunnassa?

”LSO:n strategiassa se tarkoittaa ennen kaikkea tapaamme suhtautua tekniikkaan ja siihen, miten se voi muuttaa tai helpottaa tuottajajäsentemme arkea”, vastaa LSO:n jäsenpalveluvastaava Mikaela Chaigneau.

Hän kertoo esimerkkinä, että LSO:lla ja sopimustuotannosta vastaavalla yhtiöllä (HKScan) on jo pitkään ollut käytössä tuottajan oma verkkopalvelu, joka uuden tekniikan avulla on saatu toimimaan moitteettomasti myös mobiilissa.

”Näin kaiken asioinnin voi hoitaa kätevästi puhelimella vaikkapa omasta traktorista.”

Chaigneau jakaa osuuskunnan sähköisten palveluiden kehittämisen kahteen eri osa-alueeseen: 1. Miten nykyistä toimintaa digitalisoimalla voidaan saada siitä enemmän irti ja 2. Millaista lisäarvoa voidaan hakea investoimalla uuteen digitaaliseen liiketoimintaan.

”Ensimmäisessä tavoittelemme parempaa palvelua yksinkertaistamalla sekä helpottamalla jäsenpalvelujen käyttöä. Toisessa en näe digitalisaation kasvattamista projektina, vaan kannustavana tapana luoda pitkäkestoista uutta ympärille.”

Some-kanavat
 yhä tärkeämpiä

”Kaiken asioinnin voi hoitaa kätevästi puhelimella vaikkapa omasta traktorista”, kertoo Mikaela Chaigneau. Kuva LSO Osuuskunta.

”Yksittäisten kehityshankkeiden sijaan osuuskunta kutsuu tuottajansa kehittymään yhdessä kohti elinvoimaisempaa tulevaisuutta. Tätä varten on avautumassa uusia kanavia keskustelulle, esimerkiksi some-kanavista suosituimpaan Facebookiin”, Chaigneau täsmentää.

LSO:n strateginen tavoite on Mikaela Chaigneaun mukaan kehittää jäsenyhteisöään merkityksellisempään ja sosiaalisempaan suuntaan eli kerätä tuottajat yhteen.

”Haluamme nostaa keskusteluun oikeasti merkityksellisiä sisältöjä ja sellaisia, jotka herättävät aitoa vuorovaikutusta.”

Yksittäisen tuottajan onnistuminen pyritään mahdollistamaan verkostojen avulla siten, että se tukee osuuskunnan tavoitetta tuottaa jäsenelleen lisäarvoa.

”Jatkamme yhteiskunnallista vaikuttamista entistä vahvemmin hyödyntäen sosiaalista mediaa. Tuottajiemme liiketoiminnan tueksi pyrimme luomaan ennakkoluulottomia uusia yhteyksiä ja yhteistyökuvioita.”

”Tuottajan aika 
on kortilla”

Näkyykö digiaika omistajavaikuttamisessa, esimerkiksi kokouksissa?

”Perinteistä ihmisten liikuttamista kokouksiin on tarkoitus vähentää. Aika on rahaa, kuten sanotaan. Varsinkin luottamustehtäviin valittujen tuottajien aika on meille erityisen arvokasta, koska omaa tilaansa aktiivisesti kehittävän tuottajan aika on niin sanotusti kortilla”, kertoo Chaigneau.

”Haluamme, että oman tilan kehittäminen ja yhteiseen vaikuttamiseen osallistuminen osuuskunnan kautta ei olisi mahdoton yhtälö.”

Mikaela Chaigneaun mukaan digitalisaatio ja sen mahdollistamat kehittyvät sähköiset työkalut ovat monesti käypiä apukeinoja yhtä lailla niin eläinrahoituksen kuin muiden jäsenetujen tuottamiseksi kustannustehokkaasti.

”Sinällään mikään yksittäinen tekniikka ei ole itseisarvo, vaan se, että saamme aitoa lisäarvoa tarkoituksenmukaisella tavalla”, Chaigneau korostaa.

Asiantuntijapalveluita 
ympäri vuorokauden

HKScan lupaa lihantuottajille kilpailukykyisen ja luotettavan lihan markkinointikanavan.

Tuottajapalveluista vastaava johtaja Ulf Jahnsson arvioi digitalisaation muuttaneen monia perinteisiä toimintatapoja.

”Tuottajalle tämä merkitsee sitä, että hän voi keskittyä oman tuotantonsa kehittämiseen ja johtamiseen. Mahdollisuudet digitalisaatiossa ovat lähes rajattomat, joten kehittäminen jatkuu”, toteaa Jahnsson.

Kotitilojen käytettävissä on alkutuotannon asiantuntijapalvelut. Myös niissä on hyödynnetty uusia sähköisiä innovaatioita.

”Digitalisaatio mahdollistaa tiedon jakamisen ympärivuorokautisesti. Sinetti on HKScanin sopimustuottajille tarkoitettu verkkopalvelu, josta löytyy muun muassa asiantuntijoiden ohjeistuksia liittyen eläinten ruokintaan, terveyteen ja hyvinvointiin.”

Sinetissä tuottaja voi esimerkiksi ilmoittaa teuraita ja välityseläimiä sekä seurata teurastietoja, kuten lihaprosentteja, luokituksia ja hylkäyksiä.

”Asiantuntijoiden ja yhteyshenkilöiden tavoitettavuus tuottajien palvelemiseksi on ketterämpää ja nopeampaa, kun perinteisten kommunikointikeinojen rinnalla ovat myös sähköiset kanavat”, Jahnsson painottaa.

Läpinäkyvä arvoketju 
tuo luottamusta

Elintarvikeketjussa digitalisaatio näkyy parhaiten jäljitettävyydessä.

”Digitalisaatio lisää tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa jäljitettävyyden kaikissa tuotantovaiheissa. Se taas lisää kuluttajien luottamusta.”

”Näiden palveluiden avulla voimme helposti tuoda maatilat ja tuottajien arjen lähemmäs kuluttajaa. Samalla pystymme kertomaan, mitä tiloilla tapahtuu ja miten eri asiat niissä tehdään”, kertoo Jahnsson.

Eläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi on konsernissa tehty erilaisia toimenpiteitä, kuten muun muassa HKScanin teurastamoiden auditointeja. Lisäksi HKScan on järjestänyt henkilöstölleen eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta ja tehnyt eläinten hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia teurastamolinjoihin.

”Tilojen tuotantotulosten seuranta ja mittaaminen ovat jo rutiini. Suunnittelemme yhdessä ratkaisua tulosten mittaamiseksi. Tulosten seurantaan tarjoamme nykyaikaiset ohjelmistot, kuten PigVision, Optipossu netti, HKScanLinkki ja Minun Maatilani.”

Esimerkiksi Minun Maatilani -ohjelmisto tarjoaa käyttäjilleen helpon ilmoituskäytännön lisäksi paljon työkaluja eläinvirran seuraamiseen ja tilan johtamisen tueksi. Karsinajaottelun tekeminen ohjelmassa kertoo, missä karsinassa eläimet navetassa ovat ja helpottaa näin eläinilmoitusten tekemistä.

Esineiden internet ei ole käsitteenä vieras lihatalossakaan.

”Tuotantotiloissa käytössä on muun muassa laitteita, jotka aistivat ja mittaavat jatkuvasti ruokintalaitteiden toimintaa, ilmastointia sekä ilman kosteutta ja lämpötilaa. Myös hälytykset ja vikailmoitukset poikkeustilanteesta tulevat tuottajien mobiiliin tai tietokoneeseen”, sanoo Jahnsson.

Left Menu Icon
Right Menu Icon